Питання для підготовки до екзамену з органічної хімії

Банк підготовки КРОК 1 фармація

http://tests.nuph.edu.ua/course/view.php?id=81

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ!

На період карантину кожний студент повинен самостійно:
1. опрацювати теоретичні питання за темою заняття *
2. письмово виконати письмові завдання:
а) відповісти на питання «Білету до самоконтролю»
б) відповісти на питання «Екзаменаційні завдання (підготовка до іспиту)»

3. індивідуально пройти тестування за кожною з 3-х тем

Перевірка письмових завдань і результатів тестування здійснюватиметься викладачем на першому занятті після відновлення навчального процесу.

* Розклад on-line лекцій та занять, а також завдання для самостійного опрацювання розміщено на сторінці кафедри на сайті дистанційних технологій навчання НФаУ в роздiлi «Матерiали для самостiйної роботи».

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Виконані завдання за темами занять під час карантину надсилайте на електронну пошту викладача, який проводить заняття з органічної хімії у Вашій групі.

Електронні адреси викладачів за посиланням

http:/www.pharmel.kharkiv.edu/,

роздiл «Матерiали для самостiйної роботи».

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ!

На період карантину кожний студент повинен самостійно:
1. опрацювати теоретичні питання за темою заняття *
2. письмово виконати письмові завдання:
а) відповісти на питання «Білету до самоконтролю»
б) відповісти на питання «Екзаменаційні завдання
(підготовка до іспиту)»

3. індивідуально пройти тестування за кожною з 3-х тем

Перевірка письмових завдань і результатів тестування
здійснюватиметься викладачем на першому занятті після
відновлення навчального процесу.

* Завдання для самостійного опрацювання (на період з 16.03.20 р. до 03.04.20 р.) розміщено на сторінці кафедри на сайті дистанційних технологій навчання НФаУ (http://www.pharmel.kharkiv.edu/) в роздiлi «Матерiали длясамостiйної роботи».

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ!

Кафедра органічної хімії
на час карантину
з 13 березня до 3 квітня 2020 р.
надає матеріали для самостійного
опрацювання, які необхідно
обов’язково
виконати у письмовій формі: