Технології фармацевтичних препаратів

 1. Загальна та неорганічна хімія
  Силабус ТФПм (денна форма)
  Силабус ТФПм (заочна форма)
  Робоча програма ТФПм (денна форма)
  Робоча програма ТФПм (заочна форма)
  Критерії оцінювання ТФПм (денна форма)
  Критерії оцінювання ТФПм (заочна форма)
  Календарний план (денна форма)
 2. Органічна хімія
  Силабус ТФПм (денна форма)
  Силабус ТФПм (заочна форма)
  Робоча програма ТФПм (денна і заочна форма)
  Критерії оцінювання ТФПм (денна і заочна форми)
 3. Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу
  Силабус ТФПм (денна форма)
  Силабус ТФПм (заочна форма)
  Робоча програма ТФПм (денна і заочна форми)
  Критерії оцінювання ТФПм (денна і заочна форми)
  Календарний план (денна форма)
 4. Фізична та колоїдна хімія
  Силабус ТФПм (денна форма)
  Силабус ТФПм (заочна форма)
  Робоча програма ТФПм (денна і заочна форми)
  Критерії оцінювання ТФПм (денна і заочна форми)
  Календарний план (денна форма)