Студентське наукове товариство

 Студентське наукове товариство кафедри органічної хімії засновано у 1962 році

За час існування СНТ у ньому працювали

250 студентів

зроблено

160 доповідей

виконано

75 дипломних робіт

 

 

• Черних В.П. обрано академіком Національної Академії Наук України (2015 р.) з спеціальності «Хімія лікарських сполук».

• Черних В.П. та Гриценко І.С. стали лауреатами Державної премії України 2000 р. в галузі науки і техніки за підручник «Органічна хімія» в 3-х книгах.

• З членів наукового гуртка кафедри захистили докторські диссертації: Черних В.П. (д. фарм. н. – 1977, д. хім.н. – 1987), Безуглий П.О., Петюнін Г.П., Кабачний В.І., Гриценко І.С., Чувурін О.В., Шемчук Л.А., Зубков В.О., Коваленко Св. М., Лебединець В.О., Баюрка С.В., Власов С.В., Федосов А.І.

• З членів наукового гуртка кафедри стали кандидатами наук: Черних В.П., Безуглий П.О., Авдонін О.Д., Петюнін Г.П., Бондарчук І.І., Сухомлінова І.О., Грідасов В.І., Друговіна В.В., Гриценко І.С., Кабачний В.І., Шемчук Л.А., Чувурін О.В., Соло Анрі Марселен (Мадагаскар), Абдуль Малєк Чоудрі (Бангладеш), Снітковський Є.Л., Полуляхова Л.А., Андрєєва С.В., Коммунр Міках (Танзанія), Зубков В.О., Коваленко Св.М., Билов І.Є., Власов С.В., Пархоменко О.О., Кухтенко О.С., Колесніков О.В, Арзуманов П.С., Редькін Р.Г., Федосов А.І., Подольський І.М., Коваленко С.С., Цапко Т.О., Левашов Д.В., Шинкаренко П.Є., Лега Д.О., Кроленко К.Ю.

• У 2018-2019 н.р. членами гуртка СНТ кафедри є студенти ІІ – V курсів спеціальностей «Фармація» та «Фармація, промислова фармація».

• Роботами студентів на кафедрі органічної хімії керують: проф. Шемчук Л.А., доц. Ситнік К.М., доц. Власов С.В., доц. Билов І.Є., доц. Бризицька О.А., канд. фарм. н. асит. Левашов Д.В., канд. фарм. н. асит. Лега Д.О.

2019

• В рамках засідання секції “Синтез фізіологічно активних речовин” XXVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» відзначені роботи студентів:

  • дипломом І ступеня – Колодяжна Тетяна (студентка 5 курсу., 1 групи, Фармація);
  • дипломом ІІ ступеня –Дорофєєв Максим (студент 4 курсу, 3 групи, Фармація);
  • дипломом ІІІ ступеня –Головач Ярослав (студент 5 курсу., 1 групи, Фармація).

konferencia

СНТ кафедри 70-ті роки

Мохамед Юсуф Нур (Сомалі) 1974 р.

Володимир Кабачний — учасник СНТ (1975 р.)

 Студент Леонід Шемчук із своїм науковим керівником по дипломній роботі доцентом Н.М. Валяшко (1978р.)

Дірк Брандт (НДР – Німецька демократична республіка) 1978 р.

 

Михаль Бірке (НДР – Німецька демократична республіка) 1978р.

Владіслав Газдош (Чехословаччина) 1979 р.

Євген Снітковський (доповідь на науковій конференції 1981р.)

Учасники СНТ кафедри та керівники наукових робіт доцент І.С.Гриценко, доцент Л.А.Шемчук, професор П.О.Петюнін (1986р.)

 

Доценти Л.А. Шемчук, Т.О. Колеснікова разом із дипломником кафедри Анатолієм Шкарлатом (1988 р.)

Дмитро Лега та Аль Асрі Джаміль (Йемен). Учасники СНТ кафедри в лабораторії 2009 р.

Засідання секції «Синтез фізіологічно активних речовин» студентської наукової конференції 2011 р.