Наукові напрями

Дослідження під керівництвом академіка Національної академії наук України, доктора фармацевтичних наук, доктора хімічних наук, професора Черних В.П.

Цілеспрямований синтез нових БАР серед похідних дикарбонових кислот і створення на їх основі різних гетероциклічних сполук з прихованими фармакофорами дикарбонільної природи; дослідження шляхів циклізації поліфункціональних реагентів та синтез ансамблів гетероциклів на основі оригінальних за своїм механізмом реакцій; дослідження багатокомпонентних та доміно-реакцій; розробка та оптимізація методів синтезу нових лікарських субстанцій; застосування фізико-хімічного підходу та методів математичного прогнозування при встановленні закономірностей зв’язку між структурою біологічно активної речовини та її дією; розробка екологічно чистих технологій отримання лікарських субстанцій; залучення комбінаторних методів синтезу; комп’ютерні методи профілювання біологічної дії синтетичних речовин; використання мікрохвильового опромінення для активації хімічних процесів; використання нанотрубок для забезпечення адресної доставки діючої речовини.

В науковій лабораторії №1 кафедри (вул. Валентинівська, 4) Д.В.Левашов, В.П.Черних, С.В.Власов, Л.А.Шемчук, Ю.О.Шенгоф, О.С.Криськів (2010 р.).