СНТ 2021-2022

Відповідальна за роботу СНТ кафедри – к.фарм.н., доц. Ковальська О.В.

Студентське наукове товариство НФаУ

План роботи СНТ кафедри Неорганічної та фізичної хімії на 2021/2022 н.р.

 1. Опитування студентів щодо бажання участі у СНТ кафедри (гул-форма).
 2. Семінар зі студентами з представленням напрямків наукової роботи кафедри та роз’яснення етапів виконання НДР і можливості участі у наукових заходах.
 3. Установчі збори членів СНТ. Затвердження тем наукових робіт та закріплення керівників.
 4. Виконання досліджень за темами наукових робіт. Оформлення результатів досліджень у вигляді тез.
 5. Засідання членів СНТ кафедри – представлення поточних результатів своєї роботи, обговорення подальших планів
 6. Підготовка робіт для подання на щорічний Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт.
 7. Участь членів СНТ кафедри у щорічній конференції молодих вчених та студентів у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «YOUTH PHARMACY SCIENCE».
 8. Участь членів СНТ кафедри у Міжнародній internet-конференції «Modern chemistry of medicines».
 9. Заключне засідання членів СНТ кафедри. Підведення підсумків роботи СНТ кафедри.
 10. Участь у зборах членів Ради молодих вчених та СНТ НФаУ
 11. Участь у конкурсах студентських наукових робіт.

Напрямки наукових досліджень кафедри Неорганічної та фізичної хімії у 2021-2022 н.р.

 1. Органічний синтез та аналіз БАР, розробка лікарських засобів на основі синтетичних та напівсинтетичних субстанцій, № державної реєстрації: 0114U000943.
 2. Нанотехнологічні аспекти використання магнітних рідин у фармації та медицині, № державної реєстрації: 0114U000960.
 3. Розробка та валідація методів контролю якості лікарських засобів аптечного і промислового виробництва, № державної реєстрації: 0114U000949.
 4. Хіміко-токсикологічний аналіз біологічно активних речовин та лікарських засобів, № державної реєстрації: 0114U000958.

Учасники СНТ кафедри – студенти 1 та 2 курсів: