Клінічна фармація

Обов’язкові ОК

 1. Загальна та неорганічна хімія
  Силабус КФм
  Робоча програма КФм
  Критерії оцінювання КФм
  Календарний план КФм
 2. Органічна хімія
  Силабус КФм
  Робоча програма КФм
  Критерії оцінювання КФм
  Календарний план КФм
 3. Аналітична хімія
  Силабус КФм
  Робоча програма КФм
  Критерії оцінювання КФм
  Календарний план КФм
 4. Фізична та колоїдна хімія
  Силабус КФм (денна форма)
  Силабус КФм (заочна форма)
  Робоча програма КФм (денна і заочна форми)
  Критерії оцінювання КФм (денна і заочна форми)
  Календарний план (денна форма) КФм