СНТ 2023-2024

Відповідальний за роботу СНТ кафедри – доктор філософії, асистент Маслов О.Ю.

Студентське наукове товариство (СНТ) НФаУ

План роботи СНТ кафедри Загальної хімії на 2023/2024 н.р.

 1. Опитування студентів щодо бажання участі у СНТ кафедри (гул-форма).
 2. Семінар зі студентами з представленням напрямків наукової роботи кафедри та роз’яснення етапів виконання НДР і можливості участі у наукових заходах.
 3. Установчі збори членів СНТ. Затвердження тем наукових робіт та закріплення керівників.
 4. Виконання досліджень за темами наукових робіт. Оформлення результатів досліджень у вигляді тез.
 5. Засідання членів СНТ кафедри – представлення поточних результатів своєї роботи, обговорення подальших планів
 6. Підготовка робіт для подання на щорічний Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт.
 7. Участь членів СНТ кафедри у щорічній конференції молодих вчених та студентів у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «YOUTH PHARMACY SCIENCE», також участь у міжнародних конференціях, які організовані Ташкентським фармацевтичним інститутом та Литовським університетом наук про здоров’я.
 8. Участь членів СНТ кафедри у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання створення нових лікарських засобів»
 9. Заключне засідання членів СНТ кафедри. Підведення підсумків роботи СНТ кафедри.
 10. Участь у зборах членів Ради молодих вчених та СНТ НФаУ.

Напрямки наукових досліджень кафедри Загальної хімії у 2023-2024 н.р.

 1. Органічний синтез та аналіз БАР, розробка лікарських засобів на основі синтетичних та напівсинтетичних субстанцій, № державної реєстрації: 0114U000943.
 2. Нанотехнологічні аспекти використання магнітних рідин у фармації та медицині, № державної реєстрації: 0114U000960.
 3. Розробка та валідація методів контролю якості лікарських засобів аптечного і промислового виробництва, № державної реєстрації: 0114U000949.
 4. Хіміко-токсикологічний аналіз біологічно активних речовин та лікарських засобів, № державної реєстрації: 0114U000958.
 5. Фармакогностичне дослідження лікарської рослинної сировини та розробка фітотерапевтичних засобів на її основі, № державної реєстрації: 0114U000946.

Учасники СНТ кафедри загальної хімії: 39 здобувачів вищої освіти.

План наукових публікації СНТ кафедри загальної хімії на 2023-2024 рр.

 

Доповіді 7 грудня 2023 року

Збірка матеріалів конференції 6-7 грудня 2023 р

Програма конференції 6-7 грудня 2023 р

Переможці та призери конференції 6-7 грудня 2023 року