Підготовка наукових кадрів

З 2018 р. доц., к.фарм.н. Ковальська О.В.виконує кваліфікаційну роботу на здобуття ученого звання доктора фармацевтичних наук “Визначення четвертинно-амонійних сполук кінетико-фотометричним методом за їх антихолінестеразною активністю” (науковий консультант – проф. Блажеєвський М.Є.).

Асп. Колодяжна Т.І. (науковий керівник проф. Шемчук Л.А.)
Синтез та біологічна активність гетероциклічних сполук на основі 1Н-2,1-бензотіазин-3-карбальдегід-2,2-діоксидів

Асп. Маріуца І.О. (науковий керівник проф. Черних В.П.)
Синтез, прогноз та вивчення біологічної активності дифармакофорних біологічно активних речовин на основі ізомерних тіадіазолів та триазолів

6 березня 2015 р. відбулася історична подія не тільки для Національного фармацевтичного університету, а й для фармації України – перемога в конкурсі на вакансію дійсного члена (академіка) Національної академії наук України ректора НФаУ, професора В.П.Черних

Першим представництвом фармації як наукового напрямку в НАН України, вищому ешелоні академічної науки, стало обрання ректора НФаУ В.П. Черних член-кореспондентом НАН України в 1997 р. Це був перший рубіж, з якого розпочалося сходження Валентина Петровича на науковий Олімп. Наступний етап – 6 березня 2015 р. В.П. Черних було обрано дійсним членом (академіком) відділення хімії НАН України.
Історію роблять Особистості – герої нашого часу. Валентин Петрович – генератор ідей, ентузіаст і піонер у багатьох починаннях, реформатор. Під його керівництвом на кафедрі органічної хімії було створено науковий напрямок – цілеспрямований синтез БАР в ряду похідних дикарбонових кислот і гетероциклічних структур, вивчення їх реакційної здатності і механізмів хімічної взаємодії встановлення зв’язку між хімічною структурою, фізико-хімічними властивостями та біологічною активністю з метою створення ефективних лікарських препаратів, розробка оптимальних препаративних методів та екологічно чистих технологій одержання активних фармацевтичних інгредієнтів; вивчення шляхів циклізації багатофункціональних реагентів. Валентин Петрович створив вітчизняну школу хіміків-синтетиків, в рамках якої підготовлено 14 докторів та 42 кандидати наук, створено 16 лікарських препаратів: (глісульфазід – цукрознижуючої дії, діакамф – антидіабетичної дії, сукцифенат-гемостатичної дії, анальбен-ретард – анальгетичної дії, перонікс – антисептичної дії та ін.).
Валентин Петрович – цілеспрямований, відданий одній справі – університету та фармації. Тільки сильна людина із твердим характером, грандіозною силою волі і потужною енергетикою змогла подолати дійсно марафонську дистанцію і зійти на науковий Олімп.