Участь у наукових конференціях

 V Національний з’їзд фармацевтів України 6–10 вересня 1999 року,
VI Національний з’їзд фармацевтів України 28–30 вересня 2005 року,
VIІ Національний з’їзд фармацевтів України 15–17 вересня 2010 року,

VIIІ Національний з’їзд фармацевтів України 13–16 вересня 2016 року

 Кафедра органічної хімії брала участь в усіх заходах, а також в роботі секції синтезу біологічно активних сполук, де були представлені доповіді провідних вчених — представників синтетичних шкіл України.

 

 Конференцію відкриває член-кореспондент НАН України В.П. Черних, в президії професор С.М. Коваленко, професор Л.А. Шемчук (2006 р.)

 В президії конференції проф. Б.О. Прийменко, проф. В.Д. Орлов, проф. В.П. Черних, проф. С.М. Коваленко, проф. Л.А. Шемчук, проф. Г.П. Петюнін (2006 р.)

 Міжнародна конференція «Хімія азотвмісних гетероциклів» (ХАГ)

Організатори конференції: Національна Академія наук України; Інститут органічної хімії НАН України; Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна; ДНУ НТК «Інститут монокристалів» НАН України; Національний фармацевтичний університет; Українське хімічне товариство. Конференція проводиться раз на три роки (починаючи з 1997 р.) на базі ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ДНУ НТК «Монокристалів» та НФаУ. Кафедра органічної хімії НФаУ на конференції «ХАГ» представила свої дослідження з синтезу азотовмісних гетероцічних сполук та дослідженні їх біологічної активності.

На конференції кафедрою органічної хімії НФаУ в різні часи були представлені:

  • ХАГ-1997, 1–3 жовтня 1997 р. — 1 доповідь.
  • ХАГ-2000, 2–5 жовтня 2000 р. — 2 доповідей.
  • ХАГ-2003, 30 вересня — 3 жовтня 2003 р. — 7 доповідей.
  • ХАГ-2006, 2–7 жовтня 2006 р. — 8 доповідей.
  • ХАГ-2009, 5–9 жовтня 2009 р. — 6 доповідей.
  • ХАГ-2012, 12–16 листопада 2012 р. — 3 доповіді.
  • ХАГ-2015, 9-12 листопада 2015 р. — 3 доповіді;
  • ХАГ-2018, 12-16 листопада 2018 р. — 2 доповіді.

Відкриття засідання Міжнародної конференції ХАГ-2012, учасників вітає ректор НФаУ, член-кореспондент НАН України Черних Валентин Петрович

Міжнародна конференція «Chemistry of Nitrogen Containing Heterocycles» проводиться раз на три роки, починаючи з 1997 р., на базі ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ДНУ НТК «Інститут монокристалів» НАН України та НФаУ. Серед організаторів також – Національна Академія наук України та Інститут органічної хімії НАН України.

На конференції розглядаються проблеми органічного синтезу, питання будови та реакційної здатності азотовмісних гетероциклічних сполук, кінетики та механізмів реакцій за їх участі, фізико-хімічні та біологічні властивості одержаних сполук.

Національний фармацевтичний університет – незмінний лідер галузі як за кількістю, так і за рівнем підготовки та проведення наукових конференцій. Такі заходи, як Міжнародна конференція «Chemistry of Nitrogen Containing Heterocycles», є не тільки своєрідною візитівкою університету, а й сприяють розвитку та вдосконаленню вітчизняного наукового потенціалу.

1-3

ХАГ-2015

1-3

ХАГ-2015

1-3

ХАГ-2015

 ХАГ-2018