Участь у наукових конференціях

2022-2023 рік

Karpova Svitlana, Ivashura Maryna, Kryskiv Oleg, Kovalska Olena, Moroz Kseniia. Kinetic spectrophotometric method for the determination of benzylpenicillin in pharmaceutical fluid. Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference. Milan, Italy. 2023. Pp. 518-522. Available at : DOI: 10.46299/ISG.2023.1.1

Коваль А.О., Криськів О.С., Антоненко О.В. Сучасні підходи до викладання ОК «Загальна та неорганічна хімія» для ЗВО спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія / Проблеми та досягнення сучасної біотехнології: матеріали ІІІ міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (24 березня 2023 р., м. Харків). _ Електрон. дані. _ Х. : НФаУ, 2023. _ С. 208 _ 210. _ Назва з тит. екрана.

Kоvаl А., Kryskiv О., Kаrpоvа S., Ivаshurа M. Study оf dissоlving fоr zinc irоn (II) fеrritе nаnоpаrticlеs in simulаtеd biоlоgicаl еnvirоnmеnts // Scientific progress: innovations, achievements and prospects. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Munich, Germany. 2023. Pp. 87-89. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-scientific-progress-innovations-achievements-and-prospects-6-8-03-2023-myunhen-nimechchina-arhiv/

Васильченко В.С., Криськів О.С. Вітамін D і нейродегенеративні захворювання // Modern chemistry of medicines: матеріали Міжнародної Internet-конференції «Modern chemistry of medicines» (18 травня 2023 р., м. Харків) _ Електрон. дані. _ Х. : НФаУ, 2023. _ С. 133-134.

Блажеєвський М.Є., Криськів О.С., Мороз В.П., Коретнік О.І. Кінетика та механізм реакції N-окиснення хініну сульфату дипероксисебациновою кислотою // Modern chemistry of medicines: матеріали Міжнародної Internet-конференції «Modern chemistry of medicines» (18 травня 2023 р., м. Харків) _ Електрон. дані. _ Х. : НФаУ, 2023. _ С. 116-117.

Блажеєвський М.Є., Криськів О.С., Криськів Л.С., Кучер Т.В., Мороз В.П. Ідентифікація продуктів S-окиснення протипендилу методом ТШХ // Modern chemistry of medicines: матеріали Міжнародної Internet-конференції «Modern chemistry of medicines» (18 травня 2023 р., м. Харків) _ Електрон. дані. _ Х. : НФаУ, 2023. _ С. 118-119.

Рижук А. М., Криськів О. С. Використання колхіцину для лікування серцево-судинних захворювань // Modern chemistry of medicines: матеріали Міжнародної Internet-конференції «Modern chemistry of medicines» (18 травня 2023 р., м. Харків) _ Електрон. дані. _ Х. : НФаУ, 2023. _ С. 217.

Яворська В.С., Криськів О.С. Історія отрути кураре та її використання в медицині // Modern chemistry of medicines: матеріали Міжнародної Internet-конференції «Modern chemistry of medicines» (18 травня 2023 р., м. Харків) _ Електрон. дані. _ Х. : НФаУ, 2023. _ С. 259-260.

Криськів О. С., Журавель І. О., Коваль А. О., Антоненко О. В., Цапко Є. О. Місце і роль освітньої компонети за вибором студентів «Хімія елементів та їх сполук» у підготовці майбутніх фахівців фармації // Modern chemistry of medicines: матеріали Міжнародної Internet-конференції «Modern chemistry of medicines» (18 травня 2023 р., м. Харків) _ Електрон. дані. _ Х. : НФаУ, 2023. _ С. 180.

Безчаснюк О.М., Шитєєва Т.О., Криськів О.С. Актуальність створення трансдермальних лікарських засобів антигіпертензивної дії // Сучасні досягнення фармацевтичної технології : матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 60-річчю з дня народж. д-ра фармацевт. наук, проф. Гладуха Євгенія Володимировича, м. Харків, 10-11 трав. 2023 р. _ Xарків : НФаУ, 2023. _ С. 85

Криськів О.С., Антоненко О.В., Коваль А.О. Викладання ОК «Загальна та неорганічна хімія» для ЗВО спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів» в умовах сьогодення // Сучасні досягнення фармацевтичної технології : матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 60-річчю з дня народж. д-ра фармацевт. наук, проф. Гладуха Євгенія Володимировича, м. Харків, 10-11 трав. 2023 р. _ Xарків : НФаУ, 2023. _ С. 276-277.

Шитєєва Т. О., Безчаснюк О. М., Криськів О. С. Сучасні підходи до лікування артеріальної гіпертензії // Modern chemistry of medicines: матеріали Міжнародної Internet-конференції «Modern chemistry of medicines» (18 травня 2023 р., м. Харків) _ Електрон. дані. _ Х. : НФаУ, 2023. _ С. 256-257.

Васильченко В.С., Криськів О.С. Роль фармацевтики у післявоєнній відбудові // Modern chemistry of medicines: матеріали Міжнародної Internet-конференції «Modern chemistry of medicines» (18 травня 2023 р., м. Харків) _ Електрон. дані. _ Х. : НФаУ, 2023. _ С. 135-136.

Мала О. Д., Криськів О. С. Zolgensma _ препарат для генної терапії спінальної м’язової атрофії // Modern chemistry of medicines: матеріали Міжнародної Internet-конференції «Modern chemistry of medicines» (18 травня 2023 р., м. Харків) _ Електрон. дані. _ Х. : НФаУ, 2023. _ С. 190.

Васильченко В.С., Криськів О.С. Адаптивна експертиза у базовій фармацевтичній освіті. Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матер. VІІІ Міжнар. наук.-практ. дистанційної конференції (27 квітня 2023 р., м. Харків) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. _ Х.: НФаУ, 2023. _ C. 466-468.

Zhuravel I. O., Geleverya A. O.,  Kovalenko S. M.,  Kyrychenko A. V.,  Bylov I. E.,  Lega D. O., Bryzytska O. A., Starchikova I. L. A SEARCH FOR POTENTIAL ANTIHYPERTENSIVE AGENTS AMONG 1,4-DIHYDROPYRIDINES LINKED TO 1,2,3-TRIAZOLE MOIETY // Scientific research in the modern world. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2023. Pp. 170-173. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-scientific-research-in-the-modern-world-1-3-06-2023-toronto-kanada-arhiv/.

Пошук нових блокаторів каналів кальцію L-типу серед похідних 1,2,3-триазол-4-іл-піридину. I.O. Журавель, A.O. Гелеверя,С.M. Koвaлeнкo, О.В. Kиричeнкo, I.Є. Билов, Д.O. Лега, Т.В. Шпичак // Modern chemistry of medicines: матеріали Міжнародної Internet-конференції «Modern chemistry of medicines» (18 травня 2023 р., м. Харків) – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2023. – с. 156.

Трансжири: хімічні аспекти проблеми. Онущак Г.В., Билов І.Є. // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матеріали XXIX міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (19-21 квітня 2023 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2023. –  с. 12-13.

Karpova S., Ivashura M., Kryskiv O., Mozgova O., Moroz K. Kinetic investigation of oxacillin S-oxidation reaction using potassium caroate / The II International Scientific and Practical Conference «Modern, relevant and popular research of world science», October 04 – 07, 2022, Tokyo, Japan. P. 221-224.

Blazheyevskiy M., Sherkaoui R., Kryskiv O., Moroz V. Determination of thioproperazine by deferential spectrophotometry based upon the absorbance of its sulphoxide / Collection of theses of scientific and methodical reports of international scientific-practical conference (Romania) on June 22-23, 2022 in Bratislava, Slovakia, 2022. P. 175–178.

Boumezgane El Houssaine, Blazheyevskiy Mykola, Kryskiv Oleg, Moroz Valeriy. Determination of ethopropazine by deferential spectrophotometry based upon the absorbance of its sulphoxide “Kimyo va tibbiyot: nazariyadan amaliyotgacha” Xalqaro ishtirok bilan respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to’plami./ L.N. Niyazovning umumiy tahriri ostida; «DURDONA» nashriyoti, 2022. – 158-160 bet. Научно-практическая конференция «Химия и медицина: от теории к практике», 7-8 октября 2022, Бухара

Яременко Віталій Дмитрович, Блажеєвський Микола Євстахійович, Белге Алптуг. Спектрофотометричний метод визначення алімемазину тартрату у лікарських формах у вигляді його сульфоксиду The 11th International scientific and practical conference “Eurasian scientific discussions” (November 21-23, 2022) Barca Academy Pnublishing, Barcelona, Spain. 2022. (С. 83-88) 553 p. ISBN 978-84-15927-32-7

Blazheyevskiy M. Ye., Mozgova O.O., Fekraoui R., Kryskiw L.S., Moroz V.P. Application of peroxomonosulfate for spectrophotometric determination of prothipendyl hydrochloride. The 12th International Pharmacy Conference „Contemporary Pharmacy: Issues Challenges and Expectations 2022 autumn“, October 21st, 2022. LSMU Faculty of pharmacy, Kaunas, Lithuania. 74 p. (P. 42).

Serdiukova Yu., Karpova S., Tomarovska T., Chan T. Studyng of Ampicillin reaction with potassium caroate using iodometric procedure validation / The II International Scientific and Practical Conference «Modern trends of scientific development», January 18 – 21, 2022, Vancouver, Canada. P. 364-366.

Karpova S., Golik M., Ivashura M., Tomarovska T., Moroz K. The kinetic spectrophotometric method for the determination of Ampicillin in solutions / The XIII International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic research, innovation and results», April 05 – 08, 2022, Prague, Czech Republic. P. 526-529.

Accreditation of study programs in the field of healthcare in Ukraine – analisis of the results / Olena Yeremenko, Iryna Zhuravel, Anatoliy Hrynzovsky, Svitlana Kalashchenko // Transnational Cooperation in the Global Educational Space: VI Central Asian International Forum: сборник материалов. – Алматы: IAAR, 2022. – Р. 86 – 90.

Сombination of innovative and traditional methods in teaching chemical disciplines to pharmacy students. Mozgova O.O., Bondarenko N.Yu., Karpova S.P. // Сучасні концепції викладання природничих дисциплін в медичних освітніх закладах: Матеріали XV Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції, м. Харків, 15–16 листопада 2022 р. — Харків : ХНМУ, 2022. — с. 56-58.

Застосування мультимедійних технологій у викладанні дисципліни «Інструментальні методи аналізу» (ІМА). Билов І.Є., Бризицька О.А. // Сучасні концепції викладання природничих дисциплін в медичних освітніх закладах: Матеріали XV Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції, м. Харків, 15–16 листопада 2022 р. — Харків : ХНМУ, 2022. — с. 49-50.

Blazheyevskiy M.Ye., Mozgova O.O., Moroz V.P., Kryskiv O.S. Diperoxyadipic acid N-oxidation of ethylmorphine in aqueous medium: a kinetic and mechanistic study / Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників медичної науки: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25–26 лютого 2022 року). – Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2022. – С. 60–64.

Blazheyevskiy M.Ye., Kryskiv O.S., Moroz V.P. Oxidation of citral with peroxy acids or hydrogen peroxide / Промислова фармація – реалії та перспективи, присвяченої 80-річчю від дня народження професора В.І. Чуєшова : Міжнародна науково-практична конференція, (17-18 березня 2022 р., м. Харків). – X.: Вид-во НФаУ, 2022. – С. 59–61

Шитєєва Т.О., Безчаснюк О.М., Криськів О.С. Дослідження біофармацевтичних властивостей активних фармацевтичних інгредієнтів антигіпертензивної дії для створення трансдермальних систем доставки лікарських засобів / Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (Луцьк, 1-3 червня 2022 року). – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. C. 173-17

Васильченко В.С., Мала О.Д., Криськів О.С. Деякі методи аналізу наночастинок фармацевтичного призначення. Сучасні аспекти створення лікарських засобів : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції (1 лютого 2022 р., м. Харків). – Xарків : НФаУ, 2022. C. 92.

Шитєєва Т.О., Безчаснюк О.М., Криськів О.С. Дослідження in vitro проникності еналаприлу малеату крізь напівпроникну мембрану в процесі фармацевтичної розробки трансдермальної терапевтичної системи. Сучасні аспекти створення лікарських засобів : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції (1 лютого 2022 р., м. Харків). – Xарків : НФаУ, 2022. C. 229–231.

Blazheyevskiy Mykola, Bouhlal Mohammed, Moroz V.P., Kryskiv O.S. Quantitative determination of linalool using the reaction of epoxidation with peroxy decanoic acid / Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (Луцьк, 1-3 червня 2022 року). – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. C. 175-179.

Blazheyevskiy M. Ye., Kryskiv O. S., Moroz V. P., Fekraoui Rachid Oxidation of citral with peroxy acids or hydrogen peroxide / Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (Луцьк, 1-3 червня 2022 року). – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. C. 180-181.

Belge Alptug, Blazheyevskiy Mykola, Kryskiv Oleg Determination of trimeprazine by deferential spectrophotometry based upon the absorbance of its sulphoxide / Стан та тенденції розвитку науки, освіти і суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 7 червня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. С. 42–44.

Blazheyevskiy Mykola, Benzaouia Ayoub Fawzi, Kryskiv Oleg Determination of mequitazine by spectrophotometric method based upon the absorbance of the its sulphoxide derivative / Актуальні проблеми науки, освіти та суспільства: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 16 червня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. С. 38–40.

Blazheyevskiy M. Ye., Kryskiv O. S., Fekraoui Rachid Application of peroxomonosulfate for spectrophotometric determination of prothipendyl hydrochloride / Актуальні проблеми науки, освіти та технологій: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23 липня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. С. 42–44.

Шитєєва Т. О., Безчаснюк О. М.,Криськів О. С. Методологічні підходи до створення трансдермальних форм антигіпертензивних лікарських засобів. Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Харків, 24-25 листопада 2022 р.). – Х. : Вид-во НФаУ, 2022. – С. 382–385. (Серія «Наука»).

Blazheyevskiy Mykola, Kryskiw Liubomyr, Bouhlal Mohammed Spectrophotometric determination of metopimazine using s-oxidation with caroate. Актуальні проблеми науки, освіти та технологій: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23 липня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 44-45 (67 с.)

Грудько В., Блажеєвський М., Мозгова О., Шеркауї Р. Опрацювання методики визначення тіопроперазину методомт непрямої спектрофотометрії в пігулках «Мажептил». Збірка тез доповідей Київської конференції з аналітичної хімії: Сучасні тенденції 2022. Наукове видання. – К.: Інтерсервіс. – 2022. – (C. 7-9) 140 с.

Blazheyevskiy M.Ye., Bouhlal M., Mozgova O.O. Stability indicating spectrophotometric method for determination of metopimazine in pharmaceutical formulation. Збірка тез доповідей Київської конференції з аналітичної хімії: Сучасні тенденції 2022. Наукове видання. – К.: Інтерсервіс. – 2022. – (C. 10-11) 140 с.

Ковальська O. В., Іванова Г. Д. Збірник тез доповідей Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю. «Пріоритетні напрями досліджень у  науковій та освітній діяльності: проблеми та перспективи», Рівне  12 – 13 жовтня 2022 року. С.158-163.

Development and validation potentiometric method for determination of antioxidant activity of epigallocatechin-3-O-gallate / O.Yu. Maslov, S.V. Kolisnyk, M.A. Komisarenko, Y.S. Kolisnyk. Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Summer Debates : Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Internet Conference, Dnipro, 15–16 August 2022 –  Dnipro: Wayscience,  2022 – P. 33–34.

V Національний з’їзд фармацевтів України 6–10 вересня 1999 року,
VI Національний з’їзд фармацевтів України 28–30 вересня 2005 року,
VIІ Національний з’їзд фармацевтів України 15–17 вересня 2010 року,

VIIІ Національний з’їзд фармацевтів України 13–16 вересня 2016 року

Кафедра загальної хімії брала участь в усіх заходах, а також в роботі секції синтезу біологічно активних сполук, де були представлені доповіді провідних вчених — представників синтетичних шкіл України.

 Конференцію відкриває член-кореспондент НАН України В.П. Черних, в президії професор С.М. Коваленко, професор Л.А. Шемчук (2006 р.)

 В президії конференції проф. Б.О. Прийменко, проф. В.Д. Орлов, проф. В.П. Черних, проф. С.М. Коваленко, проф. Л.А. Шемчук, проф. Г.П. Петюнін (2006 р.)

 Міжнародна конференція «Хімія азотвмісних гетероциклів» (ХАГ)

Організатори конференції: Національна Академія наук України; Інститут органічної хімії НАН України; Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна; ДНУ НТК «Інститут монокристалів» НАН України; Національний фармацевтичний університет; Українське хімічне товариство. Конференція проводиться раз на три роки (починаючи з 1997 р.) на базі ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ДНУ НТК «Монокристалів» та НФаУ. Кафедра органічної хімії НФаУ на конференції «ХАГ» представила свої дослідження з синтезу азотовмісних гетероцічних сполук та дослідженні їх біологічної активності.

На конференції кафедрою органічної хімії НФаУ в різні часи були представлені:

  • ХАГ-1997, 1–3 жовтня 1997 р. — 1 доповідь.
  • ХАГ-2000, 2–5 жовтня 2000 р. — 2 доповідей.
  • ХАГ-2003, 30 вересня — 3 жовтня 2003 р. — 7 доповідей.
  • ХАГ-2006, 2–7 жовтня 2006 р. — 8 доповідей.
  • ХАГ-2009, 5–9 жовтня 2009 р. — 6 доповідей.
  • ХАГ-2012, 12–16 листопада 2012 р. — 3 доповіді.
  • ХАГ-2015, 9-12 листопада 2015 р. — 3 доповіді;
  • ХАГ-2018, 12-16 листопада 2018 р. — 2 доповіді.

Відкриття засідання Міжнародної конференції ХАГ-2012, учасників вітає ректор НФаУ, член-кореспондент НАН України Черних Валентин Петрович

Міжнародна конференція «Chemistry of Nitrogen Containing Heterocycles» проводиться раз на три роки, починаючи з 1997 р., на базі ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ДНУ НТК «Інститут монокристалів» НАН України та НФаУ. Серед організаторів також – Національна Академія наук України та Інститут органічної хімії НАН України.

На конференції розглядаються проблеми органічного синтезу, питання будови та реакційної здатності азотовмісних гетероциклічних сполук, кінетики та механізмів реакцій за їх участі, фізико-хімічні та біологічні властивості одержаних сполук.

Національний фармацевтичний університет – незмінний лідер галузі як за кількістю, так і за рівнем підготовки та проведення наукових конференцій. Такі заходи, як Міжнародна конференція «Chemistry of Nitrogen Containing Heterocycles», є не тільки своєрідною візитівкою університету, а й сприяють розвитку та вдосконаленню вітчизняного наукового потенціалу.