Наукові публікації

Публікації кафедри за 2022 рік

2022 рік

 

 

Патенти

1

Патент на кориcну модель № 151547 Україна. МПК C07D 473/12 (2006.01) ; A61P 31/04 (2006.01). Спосіб одержання кофеїну, який проявляє антимікробну дію, з листя зеленого чаю. Маслов О.Ю., Колісник С.В., Комісаренко М.А., Пономаренко С.В., Осолодченко Т.П., Полуян С.М., Мороз В.П., Погосян О.Г., Карпова С.П., Бондаренко Н.Ю. – u 2022 00335 від 28.01.2022 р. 11.08.2022, Бюл.№ 32

2

Патент на корисну модель №151984 Україна. МПК (2022.01) C07D 513/12 (2006.01); C07D 495/12 (2006.01); C07D 417/14 (2006.01); A61P 29/00. Спосіб синтезу 11-бензил-5-етил-7-(4-метоксифеніл)7,12-дигідро-5Н-бензо[с]піримідо[5′,4′:5,6]піридо[2,3-е][1,2]тіазин-8,10(9Н,11Н)-діону 6,6-діоксиду, що виявляє аналгетичну та протизапальну активності. Чопенко В. В., Шебеко С. К., Лега Д. О., Ситнік К. М., Журавель І. О., Зупанець І. А.,

Шемчук Л. А. Заявка u 2021 06261 від 08.11.2021. Публікація відомостей 12.10.2022, Бюл.№ 41.

 

Статті у виданнях, що індексуються у міжнар. науком. базах даних

1

Tkach, V. V.; Kushnir, M. V.; Kopiika, V. V.; Luganska, O. V.; Omelianchyk, L. O.; Gencheva, V. I.; Yeshchenko, Y. V.; Kormosh, Z.O.; Ivanushko, Y. G.; Nazymok, Y. V.; Moysiuk, V. Y.; Rusnak, V. F.; Palichuk, Y. L.; Blazheyevskiy, M. Y.; Palamarek, K. V.; Bagrii, K. L.; Strutynska, L. T.; Danyliuk, I. P.; Oliveira, S. C.; Yagodynets, P. I.; Palytsia, Y. V. Theoretical Description for the Electrochemical Determination and Retention of Heavy Metals over the Overoxidized Polypyrrole by Complex Formation. Biointerface Research in Applied Chemistry. 2022, Volume 12, Issue 1, P. 1273-1278. https://doi.org/10.33263/BRIAC121.12731278. Q4

2

Dushna Olha, Dubenska Liliya, Plotycya Serhiy, Rydchuk Mariana and Blazheyevskіy Mykola The Alternative Voltammetric Method for the Determination of Nicotine and Its Metabolite Nicotine N-Oxide. Journal of The Electrochemical Society. 2022. Vol. 169, Number 1. 016513 https://doi.org/10.1149/1945-7111/ac4b26. This journal has an h-index of 271. Q1.

3

Novodvorskyi, Y.; Lega, D.; Komarov, I.; Zhuravel, I.; Moskalenko, O.; Demchenko, A. Synthesis and antioxidant activity of 3-(2-R-ylidenehydrazinyl)-6-tert-butyl-4H-[1,2,4]triazin-5-ones. Pharmacia 2022, 69 (3), 719-731. 10.3897/pharmacia.69.e86036. Q3

4

Siumka, Y.; Sytnik, K.; Levashov, D.; Lega, D.; Kolesnik, S.; Golik, M. Investigation of Three-component Reaction of 1,3-Dipolar Cycloaddition of Isatin, α-Amino Acids and Dipolerophiles Based on Maleic Acid and Study of Antimicrobial and Antiradical Activity of Synthesized Compounds. Pharmakeftiki 2022, 34 (1), 27-37. Q4.

5

Blazheyevskiy M.Ye., Serdiukova Yu. Yu., Karpova S.P. Development and validation of a simple procedure for the kinetic spectrophotometric quantitative determination of ceftriaxone using potassium caroate / French – Ukrainian Journal of Chemistry. – 2022. – V. 10 № 1. – P. 1-12.

Статті у закордонних виданнях

1

Blazheyevskiy Mykola; Alfred-Ugbenbo Deghinmotei; Mozgova Olena Oleksandrivna; Moroz Valery Petrovich. Determination of Metoclopramide Hydrochloride in Pharmaceutical Formulations using N-Oxidation Caroate. Turk. J. Pharm. Sci. 2022;19(5):589-594. 10.4274/tjps.galenos.2021.3373

2

Histochemical Analysis of Aerial part of Dracocephalum ruyschiana L. and Dracocephalum nutans L. growing in the Territory of Central Kazakhstan / A.Sabiyeva, M.Yu.Ishmuratova, G.A.Atazhanova, M.K.Smagulov, I.A.Zhuravel // Research J. Pharm. and Tech.– 2022.– № 15 (9).– Р. 3831-3835.

Статті у вітчизняних виданнях

1

М.Ю. Голік, Є.Я. Левітін, О.С. Криськів, А.О. Коваль, О.В. Антоненко, О.В. Ковальська. Сучасні підходи до викладання навчальної дисципліни за вибором студентів «Основи кількісних розрахунків у фармації» / Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2022. – Т.8, №3. – с. 13-19

2

Blazheyevskіy M.Ye., Koval’ska O.V. Application of the enzymatic method for the quantitative determination of dequalinium chloride in lozenges. J. Org. Pharm. Chem. 2022, 20(1), 21-27. DOI: https://doi.org/10.24959/ophcj.22.252499

3

Kovalenko V. S., Blazheyevskіy M. Ye., Merzlikin S. I. A comparative study of the effect of phenothiazine derivatives and their S-oxides on cholinesterase investigated by a new kinetic spectrophotometric method. Journal of Organic and Pharmaceuұcal Chemistry 2022, 20 (1), 35 – 43. DOI: https://doi.org/10.24959/ophcj.22.252351

4

Blazheyevskiy Mykola, Serdiukova Yuliia, Karpova Svitlana Development and Validation of a Simple Procedure for the Kinetic Spectrophotometric Quantitative Determination of Ceftriaxone Using Potassium Caroate. French-ukrainian journal of chemistry (2022, Vol. 10, Issue 01) DOI: https://doi.org/10.17721/fujcV10I1P1-12

5

Blazheyevskіy, M. Ye.; Bulska, E. Tupys, A. M.; Kovalska, O. V. Titrimetric methods for determining cationic surfactants. Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry 2022, 20 (3), 12 – 24.https://doi.org/10.24959/ophcj.22.258547

6

M. Ye. Blazheyevskіy, N. Yu. Bondarenko, О. О. Mozgova. The quantitative determination of glutathione by the effect of the chemiluminescence inhibition in the catalytic oxidation / Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2022. – 20 (1). – С. 51–56.

7

Борисенко О., Логвінков С., Шабанова Г., Івашура М. Аналіз процесів фазоутворення в системі Al2O3 – FeO – TiO2 на основі електронно-мікроскопічних досліджень / International scientific journal «Grail of science». – 2022. – № 14-15. С. 280-286.

8

Івашура М.М., Борисенко О.М., Цапко Н.С., Івашура А.А. Аналіз сталих харчових систем / Економіка харчової промисловості. – 2022. – № 14(2). С. 3-8.

9.

Блажеєвський M. Є., Бульська Є. Й. Тупис А, Ковальська O. В. Використанням міжнародного досвіду щодо шляхів реалізації наукового інноваційного розвитку в Україні. Матеріали X науково-практичної internet-конференції з  міжнародною участю  «Актуальні проблеми розвитку галузевої   економіки, менеджменту   та логістики» (10 листопада 2022 р. Харків, НФаУ. С.54-63.

Тези у закордонних виданнях та виданнях, що індексуються міжнар. науком. базами даних

1

Karpova S., Ivashura M., Kryskiv O., Mozgova O., Moroz K. Kinetic investigation of oxacillin S-oxidation reaction using potassium caroate / The II International Scientific and Practical Conference «Modern, relevant and popular research of world science», October 04 – 07, 2022, Tokyo, Japan. P. 221-224.

2

Blazheyevskiy M., Sherkaoui R., Kryskiv O., Moroz V. Determination of thioproperazine by deferential spectrophotometry based upon the absorbance of its sulphoxide / Collection of theses of scientific and methodical reports of international scientific-practical conference (Romania) on June 22-23, 2022 in Bratislava, Slovakia, 2022. P. 175–178.

3

Boumezgane El Houssaine, Blazheyevskiy Mykola, Kryskiv Oleg, Moroz Valeriy. Determination of ethopropazine by deferential spectrophotometry based upon the absorbance of its sulphoxide “Kimyo va tibbiyot: nazariyadan amaliyotgacha” Xalqaro ishtirok bilan respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to’plami./ L.N. Niyazovning umumiy tahriri ostida; «DURDONA» nashriyoti, 2022. – 158-160 bet. Научно-практическая конференция «Химия и медицина: от теории к практике», 7-8 октября 2022, Бухара

4

Яременко В. Д., Блажеєвський М. Є., Белге Алптуг. Спектрофотометричний метод визначення алімемазину тартрату у лікарських формах у вигляді його сульфоксиду The 11th International scientific and practical conference “Eurasian scientific discussions” (November 21-23, 2022) Barca Academy Pnublishing, Barcelona, Spain. 2022. (С. 83-88) 553 p. ISBN 978-84-15927-32-7

5

Blazheyevskiy M. Ye., Mozgova O.O., Fekraoui R., Kryskiw L.S., Moroz V.P. Application of peroxomonosulfate for spectrophotometric determination of prothipendyl hydrochloride. The 12th International Pharmacy Conference „Contemporary Pharmacy: Issues Challenges and Expectations 2022 autumn“, October 21st, 2022. LSMU Faculty of pharmacy, Kaunas, Lithuania. 74 p. (P. 42).

6

Serdiukova Yu., Karpova S., Tomarovska T., Chan T. Studyng of Ampicillin reaction with potassium caroate using iodometric procedure validation / The II International Scientific and Practical Conference «Modern trends of scientific development», January 18 – 21, 2022, Vancouver, Canada. P. 364-366.

7

Karpova S., Golik M., Ivashura M., Tomarovska T., Moroz K. The kinetic spectrophotometric method for the determination of Ampicillin in solutions / The XIII International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic research, innovation and results», April 05 – 08, 2022, Prague, Czech Republic. P. 526-529.

8

Accreditation of study programs in the field of healthcare in Ukraine – analisis of the results / Olena Yeremenko, Iryna Zhuravel, Anatoliy Hrynzovsky, Svitlana Kalashchenko // Transnational Cooperation in the Global Educational Space: VI Central Asian International Forum: сборник материалов. – Алматы: IAAR, 2022. – Р. 86 – 90.

Тези у вітчизняних виданнях

1

Сombination of innovative and traditional methods in teaching chemical disciplines to pharmacy students. Mozgova O.O., Bondarenko N.Yu., Karpova S.P. // Сучасні концепції викладання природничих дисциплін в медичних освітніх закладах: Матеріали XV Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції, м. Харків, 15–16 листопада 2022 р. — Харків : ХНМУ, 2022. — с. 56-58.

2

Застосування мультимедійних технологій у викладанні дисципліни «Інструментальні методи аналізу» (ІМА). Билов І.Є., Бризицька О.А. // Сучасні концепції викладання природничих дисциплін в медичних освітніх закладах: Матеріали XV Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції, м. Харків, 15–16 листопада 2022 р. — Харків : ХНМУ, 2022. — с. 49-50.

3

Blazheyevskiy M.Ye., Mozgova O.O., Moroz V.P., Kryskiv O.S. Diperoxyadipic acid N-oxidation of ethylmorphine in aqueous medium: a kinetic and mechanistic study / Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників медичної науки: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25–26 лютого 2022 року). – Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2022. – С. 60–64.

4

Blazheyevskiy M.Ye., Kryskiv O.S., Moroz V.P. Oxidation of citral with peroxy acids or hydrogen peroxide / Промислова фармація – реалії та перспективи, присвяченої 80-річчю від дня народження професора В.І. Чуєшова : Міжнародна науково-практична конференція, (17-18 березня 2022 р., м. Харків). – X.: Вид-во НФаУ, 2022. – С. 59–61

5

Шитєєва Т.О., Безчаснюк О.М., Криськів О.С. Дослідження біофармацевтичних властивостей активних фармацевтичних інгредієнтів антигіпертензивної дії для створення трансдермальних систем доставки лікарських засобів / Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (Луцьк, 1-3 червня 2022 року). – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. C. 173-17

6

Васильченко В.С., Мала О.Д., Криськів О.С. Деякі методи аналізу наночастинок фармацевтичного призначення. Сучасні аспекти створення лікарських засобів : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції (1 лютого 2022 р., м. Харків). – Xарків : НФаУ, 2022. C. 92.

7

Шитєєва Т.О., Безчаснюк О.М., Криськів О.С. Дослідження in vitro проникності еналаприлу малеату крізь напівпроникну мембрану в процесі фармацевтичної розробки трансдермальної терапевтичної системи. Сучасні аспекти створення лікарських засобів : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції (1 лютого 2022 р., м. Харків). – Xарків : НФаУ, 2022. C. 229–231.

8

Blazheyevskiy Mykola, Bouhlal Mohammed, Moroz V.P., Kryskiv O.S. Quantitative determination of linalool using the reaction of epoxidation with peroxy decanoic acid / Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (Луцьк, 1-3 червня 2022 року). – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. C. 175-179.

9

Blazheyevskiy M. Ye., Kryskiv O. S., Moroz V. P., Fekraoui Rachid Oxidation of citral with peroxy acids or hydrogen peroxide / Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (Луцьк, 1-3 червня 2022 року). – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. C. 180-181.

10

Belge Alptug, Blazheyevskiy Mykola, Kryskiv Oleg Determination of trimeprazine by deferential spectrophotometry based upon the absorbance of its sulphoxide / Стан та тенденції розвитку науки, освіти і суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 7 червня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. С. 42–44.

11

Blazheyevskiy Mykola, Benzaouia Ayoub Fawzi, Kryskiv Oleg Determination of mequitazine by spectrophotometric method based upon the absorbance of the its sulphoxide derivative / Актуальні проблеми науки, освіти та суспільства: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 16 червня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. С. 38–40.

12

Blazheyevskiy M. Ye., Kryskiv O. S., Fekraoui Rachid Application of peroxomonosulfate for spectrophotometric determination of prothipendyl hydrochloride / Актуальні проблеми науки, освіти та технологій: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23 липня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. С. 42–44.

13

Шитєєва Т. О., Безчаснюк О. М.,Криськів О. С. Методологічні підходи до створення трансдермальних форм антигіпертензивних лікарських засобів. Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Харків, 24-25 листопада 2022 р.). – Х. : Вид-во НФаУ, 2022. – С. 382–385. (Серія «Наука»).

14

Blazheyevskiy Mykola, Kryskiw Liubomyr, Bouhlal Mohammed Spectrophotometric determination of metopimazine using s-oxidation with caroate. Актуальні проблеми науки, освіти та технологій: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23 липня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 44-45 (67 с.)

15

Грудько В., Блажеєвський М., Мозгова О., Шеркауї Р. Опрацювання методики визначення тіопроперазину методомт непрямої спектрофотометрії в пігулках «Мажептил». Збірка тез доповідей Київської конференції з аналітичної хімії: Сучасні тенденції 2022. Наукове видання. – К.: Інтерсервіс. – 2022. – (C. 7-9) 140 с.

16

Blazheyevskiy M.Ye., Bouhlal M., Mozgova O.O. Stability indicating spectrophotometric method for determination of metopimazine in pharmaceutical formulation. Збірка тез доповідей Київської конференції з аналітичної хімії: Сучасні тенденції 2022. Наукове видання. – К.: Інтерсервіс. – 2022. – (C. 10-11) 140 с.

17

Ковальська O. В., Іванова Г. Д. Збірник тез доповідей Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю. «Пріоритетні напрями досліджень у  науковій та освітній діяльності: проблеми та перспективи», Рівне  12 – 13 жовтня 2022 року. С.158-163.