СНТ 2022-2023

Відповідальна за роботу СНТ кафедри – к.фарм.н., доц. Ковальська О.В.

Студентське наукове товариство НФаУ

План роботи СНТ кафедри Загальної хімії на 2022/2023 н.р.

 1. Опитування студентів щодо бажання участі у СНТ кафедри (гул-форма).
 2. Семінар зі студентами з представленням напрямків наукової роботи кафедри та роз’яснення етапів виконання НДР і можливості участі у наукових заходах.
 3. Установчі збори членів СНТ. Затвердження тем наукових робіт та закріплення керівників.
 4. Виконання досліджень за темами наукових робіт. Оформлення результатів досліджень у вигляді тез.
 5. Засідання членів СНТ кафедри – представлення поточних результатів своєї роботи, обговорення подальших планів
 6. Підготовка робіт для подання на щорічний Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт.
 7. Участь членів СНТ кафедри у щорічній конференції молодих вчених та студентів у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «YOUTH PHARMACY SCIENCE».
 8. Участь членів СНТ кафедри у Міжнародній internet-конференції «Modern chemistry of medicines», 18 травня 2023 року.
 9. Заключне засідання членів СНТ кафедри. Підведення підсумків роботи СНТ кафедри.
 10. Участь у зборах членів Ради молодих вчених та СНТ НФаУ
 11. Участь у конкурсах студентських наукових робіт.

Напрямки наукових досліджень кафедри Загальної хімії у 2022-2023 н.р.

 1. Органічний синтез та аналіз БАР, розробка лікарських засобів на основі синтетичних та напівсинтетичних субстанцій, № державної реєстрації: 0114U000943.
 2. Нанотехнологічні аспекти використання магнітних рідин у фармації та медицині, № державної реєстрації: 0114U000960.
 3. Розробка та валідація методів контролю якості лікарських засобів аптечного і промислового виробництва, № державної реєстрації: 0114U000949.
 4. Хіміко-токсикологічний аналіз біологічно активних речовин та лікарських засобів, № державної реєстрації: 0114U000958.

Учасники СНТ кафедри – студенти 1 та 2 курсів:

 1. Авад Аміра, Фм21(3,10д)-02
 2. Аванесов Арман, Фм21(4,10д)-04
 3. Боднарук Варвара, Фм22(4,10д)-05
 4. Бріт Вікторія, Фм22(4,10д)-02
 5. Васильченко Вікторія, Фм21(4,10д)-01
 6. Горда Анастасія, Фм22(4,10д)-05
 7. Гуторка Микита, Фм21(4,10д)-01
 8. Джумаєва Марал, Фм21(4,10д)-03
 9. Зубков Данило, Фм21(4,10д)-06
 10. Кирилов Дмитро, Фм21(4,10д)-06
 11. Клочко Дар’я, Фм21(4,10д)-03
 12. Ковальський Андрій, БТб21(3,10д)-02
 13. Мала Олена, Фм21(4,10д)-01
 14. Нагорна Юлія, Фм21(4,10д)-01
 15. Онущак Г.В., Фм22(4,10д)-01
 16. Рижук Анастасія, Фм21(4,10д)-01
 17. Рудак Юлія, Фм21(4,10д)-02
 18. Сергієнко Тетяна, Фм21(4,10д)-06
 19. Соляник Кристина, Фм21(4,10д)-06
 20. Широкорад Анастасія, Фм21(4,10д)-03
 21. Яворська Валерія, Фм21(4,10д)-01

Доповіді 7 грудня 2022 року
Збірка матеріалів конференції 7-8 грудня 2022 р
Програма конференції 7-8 грудня 2022 р
Переможці та призери конференції 7-8 грудня 2022 року

Доповіді 21 квітня 2023 року
Програма конференції 19-21 квітня 2023
Переможці та призери конференції 21 квітня 2023 року