Загальна інформація про кафедру

Кафедра Загальної хімії створена шляхом злиття кафедр Неорганічної та фізичної хімії і кафедри Органічної хімії (наказ Ректора НФаУ, проф. Котвіцької А.А., від 31 серпня 2022, №192) та кафедри аналітичної хімії та аналітичної токсикології (наказ в.о. Ректора НФаУ, проф. Котвіцької А.А., від 21 червня 2023, №142)

Кафедра закріплена за факультетом з підготовки іноземних громадян (наказ в.о. Ректора НФаУ, проф. Котвіцької А.А., від 16 серпня 2023, №170).

Завідувач кафедри – доктор фармацевтичних наук, професор, Колісник С.В.

Штат кафедри на 1 вересня 2023 року – 17 науково-педагогічних працівників.

На кафедрі студенти вивчають освітні компоненти:

обов’язкові:

 • Аналітична хімія
 • Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу
 • Загальна та неорганічна хімія
 • Медична хімія (для ЛДб)
 • Органічна хімія
 • Фізична та колоїдна хімія

вибіркові:

 • Біоактивність неорганічних сполук
 • Біоорганічна хімія
 • Біонеорганічна хімія
 • Інструментальні методи аналізу
 • Медична хімія (для ФТб)
 • Основи кількісних розрахунків у фармації
 • Основи хімічної метрології
 • Сорбенти медичного призначення
 • Техніка лабораторних робіт
 • Хімія елементів та їх сполук