МАТЕРІАЛИ НА КАРАНТИН

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ!

На період карантину кожний студент повинен самостійно:
1. опрацювати теоретичні питання за темою заняття *
2. письмово виконати письмові завдання:
а) відповісти на питання «Білету до самоконтролю»
б) відповісти на питання «Екзаменаційні завдання
(підготовка до іспиту)»
3. індивідуально пройти тестування за кожною з 3-х тем

Перевірка письмових завдань і результатів тестування здійснюватиметься викладачем на першому занятті після відновлення навчального процесу.

До уваги студентів!

Ліквідація академічної заборгованості 

ІСПИТ З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

Іспит з органічної хімії для здобувачів вищої освіти вcix спеціальностей, освітніх ступенів та форм навчання буде проведено із застосуванням відеоконференції на веб-платформі ZOOM із забезпеченням надійної автентифікації  особи здобувача вищої освіти шляхом надання документу, що підтверджує особу.

Студенту необхідно: вказати свої ім’я та прізвище в особистому  профілі zoom, підключитися до конференції за посиланням у розкладі іспитів. Мікрофон та камера повинні бути увімкнені. Протягом іспиту  проводиться відеореєстрація.

Іспит з органічної хімії має триступеневу структуру:

  • І частина –  письмова відповідь на питання білету
  • ІІ частина –  комп’ютерне тестування
  • ІІІ частина –  співбесіда.

Алгоритм проведення іспиту

1. За 10 хвилин до початку іспиту на сайті дистанційних технологій навчання (pharmel.kharkiv.edu), у розділі: «Кафедра Органічної хімії / ►Матеріали для самостійної роботи / ►Test» буде викладено комплект білетів. Студент завантажує цей комплект білетів.

2. У зазначений час початку іспиту студенту потрібно підключитися до відеоконференції Zoom та продемонструвати документ, який підтверджує його особу. Після здійснення автентифікації особи, студент отримує номер екзаменаційного білета.

Студент відповідає на екзаменаційний білет у письмовій формі на аркуші паперу.

Тривалість написання екзаменаційної роботи –  30-35 хвилин.

Після завершення письмової частини іспиту (відповідає тривалості відеоконференції – 40 хвилин), студент має 20 хвилин для того, щоб надіслати роботу на електронну адресу екзаменатора, що буде вказана в таблиці розкладу іспитів.

3. Перерва –  20 хвилин.

4. Тестування на платформі pharmel.kharkiv.edu, розділ: «Кафедра Органічної хімії / ►Матеріали для самостійної роботи / ►Test» 

  • контрольне тестування містить 50 тестів з органічної хімії
  • тривалість складання тесту – 25 хвилин.

Зверніть увагу!  Контрольне тестування буде відкрито на час проведення іспиту та автоматично закривається після його завершення.

Студент має лише одну спробу на складання тесту.

5. Співбесіда з екзаменатором (за окремим посиланням на конференцію екзаменатора)

Результати іспиту будуть надіслані на електронну адресу

 старости групи або заступника старости групи.

 

!   У разі порушення будьякої з вимог проведення іспиту, студента буде відключено від відеоконференції та направлено  на перескладання іспиту.

ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ


Розклад on-line лекцій, занять, навчальні матеріали, а також завдання для самостійного опрацювання розміщено нижче
:

                

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ

Навчальні матеріали на період карантину для І курсу:

01.Алкани.

02.Алкeни.

03.Алкадієни.

04.Алкіни.

05.Циклоалкани.

06.Ароматичні вуглеводні. Одноядерні арени.

07.Багатоядерні арени з конденсованими циклами.

08.Багатоядерні арени з ізольованими циклами.

09.Галогенопохідні вуглеводнів.

10.Нітросполуки.

11.Аміни.

12.Діазо- та азосполуки.

13.Гідроксильні похідні вуглеводнів.

14.Феноли.

15.Альдегіди та кетони. Аліфатичні альдегіди та кетони.

16.Ароматичні альдегіди та кетони.

Навчальні матеріали на період карантину для ІІ курсу:

17.Монокарбонові кислоти

18.Дикарбонові кислоти

19.Функціональні похідні карбонових кислот

20.Гетерофункціональні карб.к

21.Похідні карбонатної кислоти

22.3-та 4-членні гетероцикли

23.5-членні гетероцикли з одним гетероатомом

24.5-членні гетероцикли з двома гетероатомами

25.Шестичленні гетероциклічні сполуки з одним гетероатомом

26.Конденсовані шестичленні гетероциклічні сполуки з одним гетероатомом

27.Шестичленні гетероциклічні сполуки з двома гетероатомами

28.Конденсовані системи гетероциклів

29.Вуглеводи. Моносахариди

30.Дисахариди. Полісахариди

31. Ізотерпеноїди. Терпени

ТЕМИ ТА ЗАВДАННЯ З ЛАБОРАТОРНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

(з 27.04.20)

ТЕМИ ТА ЗАВДАННЯ З ЛАБОРАТОРНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

(06.04.20 – 24.04.20)

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Виконані завдання за темами занять під час карантину необхідно надсилати на електронну пошту викладача, який проводить заняття з органічної хімії у Вашій групі.

Розклад on-line лекцій, занять та завдання для самостійного опрацювання розміщено також на сторінці кафедри на сайті дистанційних технологій навчання НФаУ в роздiлi «Матерiали для самостiйної роботи».

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ!

Кафедра органічної хімії
на час карантину
з 13 березня до 3 квітня 2020 р.
надає матеріали для самостійного
опрацювання, які необхідно
обов’язково
виконати у письмовій формі:

Питання для підготовки до екзамену з органічної хімії

Банк підготовки КРОК 1 фармація

http://tests.nuph.edu.ua/course/view.php?id=81

26 травня 2020, вівторок
Початок о 10.30 Тема заняття Посилання для входу у конференцію
2 ІФ ІІ к Подольський І.М. Семинар

Зачетное занятие

ID: 710 2371 9439

Пароль: 5akSwT

https://us04web.zoom.us/j/71023719439?pwd=N3g0WXNHMEJ2ZmxJZzIvK3dIbVBGdz09

 12 ІФ ІІ к. Билов І.Є. Семинар

Зачетное занятие

ID: 437 650 6488

Пароль: 320676

 11 ІФ ІІ к. Шпичак Т.В. Семинар

Зачетное занятие

https://us04web.zoom.us/j/368574520?pwd=Yk5ybEZnTmdzZncwcW1LTldDWjQ4UT09

Идентификатор конференции: 368 574 520

Пароль: 7Zt7dc

9 Ф І к. Ситнік К.М. Альдегіди і кетони ароматичного ряду https://us04web.zoom.us/j/79217556160?pwd=aVdTLzFGdjVkOFZVTm5DVC80VktZQT09

ID: 792 1755 6160

Пароль: 016131

10 Ф І к. Cюмка Є.І. Альдегіди і кетони ароматичного ряду https://us04web.zoom.us/j/79921426206?pwd=bWg1NGd3TklVRVc1clhIekF4Vm1Idz09

ID: 799 2142 6206

Пароль: 9L9JwZ

7 ІФ І к. Бризицька О.А. ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ ID: 225-496-8397

Пароль: 2

8 ІФ І к. Рахімова М.В. ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ https://us04web.zoom.us/j/9998505598?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09

ID: 999-850-5598

Пароль: 0

Початок о 13.00
5 Ф І к. Шемчук Л.М.

 

Альдегіди і кетони ароматичного ряду  ID: 834 420 0100
Пароль: 125878
6 Ф І к. Боряк Л.І.

 

Альдегіди і кетони ароматичного ряду  https://us04web.zoom.us/j/4324269858?pwd=bWhMeUFRZFBkWXF4RFZoY1hVa2xFdz09

ID: 432 426 9858

Пароль: 432082

1 ССО мед Шпичак Т.В.

 

Альдегіди і кетони ароматичного ряду https://us04web.zoom.us/j/813792175?pwd=TG85U3hrL3hGVlgxOWdkcXBBRUlCZz09

Идентификатор конференции: 813 792 175

Пароль: 3m71vS

1 ІФ ІІ к.  Ситнік К.М. Семинар

Зачетное занятие

https://us04web.zoom.us/j/79217556160?pwd=aVdTLzFGdjVkOFZVTm5DVC80VktZQT09

ID: 792 1755 6160

Пароль: 016131

Початок о 15.00
1 англ. ІІ к. Лега Д.О. Семинар

Зачетное занятие

https://us04web.zoom.us/j/78871985216?pwd=WjExZnRXeDNxa3EzcHoveXhxKzFCdz09

Идентификатор конференции: 788 7198 5216
Пароль: 1vWSXz

2 англ. ІІ к. Арзуманов П.С. Семинар

Зачетное занятие

ID: 470 320 8057

Пароль: 452401

17, 18 ІФ ІІ к. Грудько В.О. Семинар

Обзорное занятие

 https://us02web.zoom.us/j/83132386029?pwd=Vi9oSHFxR1ZDOHhsSlVVRDl0bTZOdz09

Идентификатор конференции: 831 3238 6029
Пароль: 4EhCWt

19 ІФ ІІ к. Яременко В.Д. Семинар

Зачетное занятие

 

 ID: 381-805-3484
20 ІФ ІІ к. Криськів О.С. Семинар

Зачетное занятие