Перелік освітніх компонент, курсів

Освітні компоненти

 1. Органічна хімія.
 2. Загальна та неорганічна хімія.
 3. Фізична та колоїдна хімія.
 4. Медична хімія.
 5. Біонеорганічна хімія.
 6. Основи кількісних розрахунків у фармації (вибіркова).
 7. Хімія елементів та їх сполук (вибіркова).
 8. Сорбенти медичного призначення (вибіркова).
 9. Біоактивність неорганічних сполук (вибіркова).
 10. Біоорганічна хімія.
 11. Теоретичні основи синтезу та зв’язок між структурою та дією (вибіркова)
 12. Теоретичні основи синтезу (вибіркова)
 13. Фізико-хімічні методи дослідження органічних сполук (вибіркова)
 14. Сучасні методи органічного синтезу.
 15. Інструментальні методи аналізу.

Спеціальності

 1. Фармація (денна і заочна форма навчання).
 2. Технології фармацевтичних препаратів (денна і заочна форма навчання).
 3. Технології парфумерно-косметичних засобів (денна і заочна форма навчання).
 4. Клінічна фармація (денна і заочна форма навчання).
 5. Біотехнологія (денна і заочна форма навчання).
 6. Лабораторна діагностика.
 7. Ветеринарна медицина.
 8. Фізична терапія, ерготерапія.