Перелік навчальних дисциплін, курсів

Навчальни дисципліни

1. Органічна хімія.

2. Біоорганічна хімя.

3. Теоретичні основи синтезу та зв’язок між структурою та дією (вибіркова)

4. Теоретичні основи синтезу (вибіркова)

5. Фізико-хімічні методи дослідження органічних сполук (вибіркова)

6. Сучасні методи органічного синтезу.

7. Інструментальні методи аналізу

 

Спеціальності

1. Фармація, промислова фармація (денна і заочна форма навчання)

2. Технологія фармацевтичних препаратів (денна і заочна форма навчання)

3. Технологія парфумерно-косметичних засобів (денна і заочна форма навчання)

4. Клінічна фармація (денна і заочна форма навчання)

5. Біотехнологія (денна і заочна форма навчання)

6. Лабораторна діагностика