• Українська
  • English
  • Русский

Мозгова Олена Олександрівна

Доцент кафедри загальної хімії, кандидат фармацевтичних наук, доцент

МОЗГОВА Олена Олександрівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри загальної хімії.

У 2004 році закінчила Технікум Національного фармацевтичного університету з відзнакою. У 2009 році закінчила Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Фармація».

У 2012 році продовжила навчання в аспірантурі Національного фармацевтичного університету (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія) і закінчила в 2015 році. У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за темою «Вольтамперометричне визначення протимікробних препаратів на основі пероксидних сполук з використанням вуглеситалового електрода» (науковий керівник – доктор хімічних наук, професор Блажеєвський Микола Євстахійович).

З 2004 року працює на кафедрі фізичної та колоїдної хімії Національного фармацевтичного університету – на посаді старшого лаборанта (2004 – 2015), асистента (2015-2020), доцента з 2020. З 2009 по 2010 рік працювала в «ЦРУ №28» провізором-інтерном.

Підвищення кваліфікації: вищий навчальний заклад «Університет економіки і права КРОК» за спеціальністю «Інформаційні та комунікаційні технології дистанційного навчання: електронний викладач» (2016 г.); «Школа професійної майстерності викладачів» (2017 г.), «Школа методистів Національного фармацевтичного університету» (2017 г.); «Український розмовний клуб» (2018); Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (2018). Закінчила курс іноземної мови (медична англійська) в Лінгвістичному центрі факультету іноземних мов Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (2010). Пройшла стажування у Люблінському медичному університеті (м. Люблін, Польща). Навчається у магістратурі Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди на факультеті іноземної філології.

Є автором понад 70 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 20 навчальних посібників і методичних рекомендацій, 3 патенти, 20 наукових статей, 29 матеріалів конференцій.

Викладає дисципліни: «Фізична і колоїдна хімія», «Теоретичні основи технології лікарських форм», «Сорбенти медичного призначення» для студентів спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Технологія фармацевтичних препаратів».