• Українська
  • English
  • Русский

Коваль Алла Олександрівна

Доцент кафедри загальної хімії, кандидат фармацевтичних наук, доцент

 

Коваль Алла Олександрівна (17.03.1968, м. Харків); кандидат фармацевтичних наук (2009), доцент кафедри неорганічної хімії НФаУ (2011).

Закінчила Харківський політехнічний інститут –ХПІ (1991).

Працює в НФаУ: асистент кафедри неорганічної хімії (2001-2010); доцент кафедри неорганічної хімії (з 2011).

Навчально-методична робота. Виконує обов’язки методиста кафедри неорганічної хімії НФаУ. Читає лекції та проводить лабораторні, семінарські заняття із загальної та неорганічної хімії, біоактивності неорганічних сполук (БАНС). Співавтор навчальних посібників: “Неорганічна хімія. Лабораторний практикум” (2012), “Неорганічна хімія. Збірник тестів“ (2012) – українською, російською та англійською мовами, “Laboratory Practicum in general and inorganic chemistry” (2014), “Неорганічна хімія. Лабораторний практикум: для студ.  заочн. форми навч.”(2014), “Біоактивність неорганічних сполук” (2017).

Науково-дослідна робота. Кандидатська дисертація “Синтез, дослідження фізико-хімічних властивостей феритів як компонента магнітокерованих лікувальних та діагностичних засобів” (2009). Проведення наукових досліджень за темою «Нанотехнологічні аспекти використання магнітних рідин у фармації та медицині». Автор та співавтор понад 100 друкованих праць.