• Українська
  • English
  • Русский

Коваль Алла Олександрівна

Доцент ЗВО кафедри загальної хімії, кандидат фармацевтичних наук, доцент

Коваль Алла Олександрівна (17.03.1968, м. Харків); кандидат фармацевтичних наук (2009), доцент (2011).

Закінчила Харківський політехнічний інститут –ХПІ (1991).

Працює в НФаУ: асистент кафедри неорганічної хімії (2001-2010); доцент кафедри неорганічної хімії (з 2011), доцент кафедри загальної хімії (з 2022).

Навчально-методична робота. Виконує обов’язки методиста кафедри загальної хімії НФаУ. Читає курси: «Загальна та неорганічна хімія» «Основи кількісних розрахунків у фармації», «Біонеорганічна хімія», «Хімія елементів та їх сполук». Співавтор навчальних посібників: «Неорганічна хімія. Лабораторний практикум» (2012), «Неорганічна хімія. Збірник тестів» (2012) – українською та англійською мовами, «Laboratory Practicum in general and inorganic chemistry» (2014), «Неорганічна хімія. Лабораторний практикум: для студ. заочн. форми навч.» (2014), «Біоактивність неорганічних сполук» (2017), «Загальна та неорганічна хімія: навч. посіб. для студентів закл. вищ. освіти» (2019, з грифом МОН України), «Загальна та неорганічна хімія. Лабораторний практикум» (2020) – українською та англійською мовами, «Біонеорганічна хімія. Лабораторний практикум» (2020), «Основи кількісних розрахунків у фармації» (2021) – українською та англійською мовами, «Медична хімія. Лабораторний практикум» (2021).

Науково-дослідна робота. Кандидатська дисертація “Синтез, дослідження фізико-хімічних властивостей феритів як компонента магнітокерованих лікувальних та діагностичних засобів” (2009). Проведення наукових досліджень за темою «Нанотехнологічні аспекти використання магнітних рідин у фармації та медицині». Автор та співавтор понад 120 друкованих праць.