• Українська
  • English
  • Русский

Івашура Марина Миколаївна

Доцент кафедри загальної хімії, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

 

ІВАШУРА Марина Миколаївна (26.12.1965 р, м. Краматорськ, Донецької області) – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри загальної хімії НФаУ.

Закінчила біологічний факультет ХДУ ім. О.М. Горького (1990) та аспірантуру (1994). Працювала молодшим науковим співробітником лабораторії генетики Інституту тваринництва УААН (1994-2001). Працює у НФаУ з 2001 року: старший викладач кафедри фізичної та колоїдної хімії (2001), доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії (з 2013).

Читає курс лекцій та проводить лабораторні і семінарські заняття з фізичної та колоїдної хімії та курсу «Сорбенти медичного призначення» англійською мовою, співавтор підручника; 5 навчальних посібників та 3 методичних вказівок.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «С-поліморфізм гетерохроматинових районів акроцентричних хромосом свиней» (1998).