• Українська
  • English
  • Русский
Бризицька Оксана Аркадіївна

Бризицька Оксана Аркадіївна

Доцент ЗВО кафедри загальної хімії, кандидат фармацевтичних наук, доцент

Кандидат фармацевтичних наук з 2001 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді при УкрФА, за темою «Синтез, хімічні перетворення і біологічна активність похідних e-амінокапронової та янтарної кислот» (науковий керівник – член-кор. НАН України, проф. Черних В.П.)

Доцент кафедри органічної хімії з 2006 року, доцент кафедри загальної хімії з 2022 року.

Автор та співавтор публікацій

Навчально-методичні публікації

4 навчальних посібника

23 методичні рекомендації

Співавтор Примірна програма навчальна дисципліна «Органічна хімія» 2017 р.

Книга «Кафедра органической химии: прошлое и настоящее, традиции и новаторство»

Наукові публікації

12 статей в наукових журналах

3 наукові статті в іноземних журналах

9 тез доповідей на конференціях

30 статей в Фармацевтичній енциклопедії

  1. Substantion of the interaction mechanism between the lipo- and glucoproteids of rye-wheat flour and nanoparticles of the food additive «Magnetofood» / I. Tsykhanovska, V. Evlash, A. Alexandrov, T. Lazareva, O. Bryzytska // Eastern-European Journal of enterprise technologies. – 2018. – №4/11 (94). – P. 61-90.
  2. Investigation of the water-retaining capacity of the protein-hydrocarbon complex of rye-wheat dough with addition of polyfunctional food supplement «Magnetofood» / I. Tsykhanovska, V. Evlash, A. Alexandrov, T. Lazareva, O. Bryzytska // EUREKA: Life sciences. – 2018. – №4(16). – P. 63-68.
  3. Organic chemistry tests collection. Authors board: Chernykh V.P., Shemchuk L.A., Kolesnikova T.A., Shemchuk L.M., Shpychak T.V., Boriak L.I., Goryachiy V.D., Orlenko I.V., Starchikova I.L., Brizitskaya O.A., Bylov I.E., Sytnik K.M., Vlasov S.V., Arzumanov P.S., Levashov D.V., Lega D.A., Redkin R.G. — Kh., 2016. — 322 р.
  4. Organic chemistry tests collection. Authors board: Chernykh V.P., Gritsenko I.S., Shemchuk L.A., Kolesnikova T.A., Shemchuk L.M., Shpychak T.V., Kovalenko Z.I., Goryachiy V.D., Orlenko I.V., Boriak L.I., Starchikova I.L., Bylov I.E., Brizitskaya O.A., Sytnik K.M., Vlasov S.V., Arzumanov P.S. — Kharkov, 2008. — 319 р.
  5. 5. Сборник тестов по органической химии / Под ред. чл.кор. НАН Украины, проф. В.П. Черных. — Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2005. — 376 с. В подготовке сборника тестов принимали участие профессор В.П. Черных, профессор И.С. Гриценко, профессор Л.А. Шемчук, доцент Т.А. Колесникова, доцент Л.М. Шемчук (главы 1–20), доцент Т.В. Шпичак (главы 4, 5, 15), доцент З.И. Коваленко (глава 2), доцент В.Д. Горячий (глава 14), доцент И.В. Орленко (глава 17), доцент Л.И. Боряк (глава 16), доцент И.Л. Старчикова (глава 10), доцент И.Е. Былов (главы 1, 3, 18), доцент О.А. Бризицкая (главы 11, 19), ассистент Я.Ю. Якунин (главы 8, 20).
  6. Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В.П.Черних. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Київ : «МОРІОН», 2016. – 1952 с. (13 статей: ЕРГОКАЛЬЦИФЕРОЛ с. 593, ЕТАКРИДИНУ ЛАКТАТ с. 600, ЕТИСТЕРОН с. 612-613, ПАРАФОРМ с. 1261, ПІРАЗИН с. 1304-1305, ПІРАЗОЛОН-5 с. 1305, РАНІТИДИНУ ГІДРОХЛОРИД с. 1432, РЕЗЕРПІН с. 1441, РЕЗОРЦИН с. 1441, РИБОФЛАВІНУ НАТРІЮ ФОСФАТ с. 1466, РИФАМПІЦИН с. 1470-1471, РОКСИТРОМІЦИН с. 1488, ФУРФУРОЛ с. 1822-1823)
  7. Фармацевтична енциклопедія / Національна академія наук України, Національна медична академія наук України, Міністерство освіти та науки України, Міністерство охорони здоров’я України, Національний фармацевтичний університет; 2-ге вид. переробл. і доповн. / Голова ред.. ради: В.П.Черних. – К.: Моріон, 2010. – 1632 с.: іл. 16 с. (12 статей: ЕРГОКАЛЬЦИФЕРОЛ с. 516-517, ЕТАКРИДИНУ ЛАКТАТ с. 523-524, ЕТИСТЕРОН с. 534, ПАРАФОРМ с. 1060, ПІРАЗИН с. 1097, ПІРАЗОЛОН-5 с. 1097, РАНІТИДИНУ ГІДРОХЛОРИД с. 1196, РЕЗЕРПІН с. 1203, РЕЗОРЦИН с. 1203, РИБОФЛАВІНУ НАТРІЮ ФОСФАТ с. 1225-1226, РИФАМПІЦИН с. 1229, ФУРФУРОЛ с. 1519)
  8. «История кафедры органической химии Национального фармацевтического университета»

Кн. 2. Кафедра органической химии: прошлое и настоящее, традиции и новаторство/ Редкол.: В.П. Черных (председатель) и др.; Сост.: Т.В. Шпичак, Л.А. Шемчук, Е.Л. Снитковский, И.С. Гриценко, О.С. Крыськив, Л.И. Боряк, О.А. Бризицкая, П.С. Арзуманов, И.Е. Былов, С.В. Власов, К.М. Сытник, Д.В. Левашов и др. – Харьков: Золотые страницы, 2009. – 904 с.

На кафедрі ОК «Органічна хімія», «Біоорганічна хімія», «Інструментальні методи аналізу органічних речовин» для вітчизняних та іноземних студентів. З 2004 р. виконує обов’язки методиста кафедри органічної хімії. 2002-2007 рр. Екзаменатор на вступних іспитах. Є дійсним членом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів україни».