• Українська
  • English
  • Русский

Бондаренко Наталія Юріївна

Доцент кафедри загальної хімії, кандидат фармацевтичних наук, доцент

 

Бондаренко Наталія Юріївна (27.02.1980, м. Харків) – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри загальної хімії НФаУ.

Закінчила Харківську фармацевтичну академію (2001), де і працює з 2002 р.: спочатку навчання в аспірантурі (2002 – 2005 рр.), потім була переведена на посаду асистента кафедри фізичної та колоїдної хімії НФаУ (2005 – 2010 рр.), а з 2010 р. і дотепер працює на посаді доцента.

Читає лекції, проводить практичні заняття та семінари з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія», а також з вибіркових дисциплін «Сорбенти медичного призначення» та «Теоретичні основи технології лікарських форм»; є розробником та тьютором дистанційних курсів «Модуль 1: Фізична хімія» і Модуль 2 «Колоїдна хімія», які з вересня 2018 р. рекомендовані для використання у навчальному процесі НФаУ. Крім цього, є відповідальною за виховну роботу на кафедрі, одним з методистів кафедри та відповідальним секретарем ЕК факультету фармацевтичних технологій та менеджменту. Закінчила магістратуру зі спеціальності «Педагогіка вищої школи» НФаУ (2020).

Науковий напрямок: застосування кінетичних методів у фармацевтичному аналізі.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Аналітичні системи на основі спряжених реакцій окиснення органічних відновників гідроген(ацил)пероксидами та їх застосування у фармацевтичному аналізі» (2007). Є здобувачем кафедри і виконує дисертацію на тему: «Застосування кінетичних методів у фармацевтичному аналізі» (науковий консультант: д.х.н., професор Блажеєвський М.Є.). За час роботи на кафедрі за темами кандидатської та докторської дисертацій опубліковано більше 25 наукових робіт.