• Українська
 • English
 • Русский

Блажеєвський Микола Євстахійович

Професор кафедри загальної хімії, доктор хімічних наук, професор

 

БЛАЖЕЄВСЬКИЙ Микола Євстахійович, хімік-аналітик, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри загальної хімії.

Е-mail : blazejowski@ukr.net

Народився 23.06.1955, м. Борислав Львівської обл. Закінчив з відзнакою Калуський хіміко-технологічний технікум (1974) ‑ хімік-технолог. У 1979 році закінчив хімічний факультет, аспірантуру (1989), 1979-1980 ‑ інженер, 1980 -1985 ‑ завідувач лабораторії кафедри аналітичної хімії Львівського державного (нині національного) університету ім. Івана Франка. У 1989-1992 – науковий співробітник Всесоюзного НДІ хімії і технології лікарських засобів (м. Харків). У 1991 році захистив кандидатську дисертацію на тему „Реакції дипероксидикарбонових кислот з третинними амінами і їх застосування в аналізі”, Дніпропетровськ. 1992-1994 ‑ інженер І категорії кафедри фізичної та колоїдної хімії Української фармацевтичної академії (м. Харків), 1994-1995 – асистент; 1995-1997 – викладач, старший викладач, 1997-1998 – старший науковий співробітник, 1997-2000 – за сумісництвом доцент кафедри бойових токсичних хімічних речовин та засобів захисту Харківського військового університету, від 1999-2007 – доцент; у 2006 році захистив докторську дисертацію на тему „Застосування пероксидних похідних карбонових кислот в хімічному аналізі”, Дніпропетровськ; від 2007 – професор кафедри фізичної і колоїдної хімії Національного фармацевтичного університету (м. Харків).

Переможець конкурсу-97 Благодійного фонду захисту та підтримки авторів інтелектуальної власності ім. Куцина у номінації: «Кращий винахід і ноу-хау України 1997 року» (нагороджений грошовою премією та дипломом).

Автор дезінфекційного та стерилізуючого засобу „НЕБІС”, антисептичного препарату на основі пероксикарбонових кислот „ПЕРОНІКС” та «ГЕМОТЕСТ-М», ГЕМОТЕСТ-С» та «ДЕЛАТЕСТ» (захищені національними патентами).

З 2001 року постійний науковий консультант науково-виробничої інноваційної фірми „ІМПУЛЬС” (м. Гданськ, Польща) з питань розробки дезінфекційних та стерилізуючих засобів, а також знешкодження й утилізації напалму та отруйних хімічних речовин.

У 2003 році за успіхи у освітянській та науковій роботі був відзначений Американським біографічним інститутом The AMERICAN BIOGRAPHICAL Institute дипломом у номінації «The Research Board Of Advisors».

Нагороджений почесною грамотою НФаУ за сумлінну працю, внесок у підготовку висококваліфікованих фармацевтичних кадрів, активну життєву позицію, 2005 рік.

У 2005 році визнаний Міжнародним біографічним центром у номінації The IBS Leading educators of the word 2005 (Cambridge) як кращий освітянин року (нагороджений дипломом).

Лауреат обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Викладач фундаментальних дисциплін» (нагороджений дипломом), 2008 рік.

У 2016 році нагороджений почесною грамотою НФаУ за вагомий особистий внесок у розвиток фармацевтичної галузі України, високий професіоналізм, відданість праці та з нагоди святкування дня фармацевтичного працівника.

За рейтингом науково-педагогічних працівників – переможець у номінації «Кращий професор НФаУ» (диплом I ступеня, 2016 р.), у номінації «Кращий доктор наук НФаУ» (диплом ІI ступеня), 2021 рік.

Громадська діяльність: з 2007 року член Наукової ради НАН України з проблеми „Аналітична хімія”, а з 2012 – спеціалізованої вченої ради державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія; з 2015 року член спеціалізованої вченої ради Д. 64.051.14 хімічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за спеціальності 02.00.04 – фізична хімія.

Входить до складу редколегії наукового журналу «Фармаком» (м. Харків, Україна), «Методи та об’єкти хімічного аналізу» (м. Київ, Україна); «Праці НТШ» (м. Львів, Україна).

Як головний науковий співробітник бере участь у виконанні науково-дослідної роботи за грантом Міністерства освіти та науки України ХА-32Ф «Закарпатські цеоліти в аналітичній хімії розсіяних елементів, бактерицидних, протипухлинних засобів та інших біологічно активних речовин», термін виконання: 01.02.2016 – 31.12.2018 р.р.

Систематично бере участь у роботі Наукового комітету Київської конференції з Аналітичної хімії та Наукової ради з проблеми «Аналітична хімія» НАН України, а також апробаційної ради НФаУ.

Наукова школа – підготував 12 кандидатів наук: Антоненко О. В. «Синтез, властивості та застосування пероксидних похідних заміщених бензойних кислот у фармацевтичному аналізі» (2002), к.ф.н.; Дядченко В. В. «Ензимно-кінетичне визначення фосфорорганічних отруйних сполук з використанням індикаторних реакцій окиснення n-фенетидину та 3,3′,5,5′-тетраметилбензидину» (2005), к.х.н.; Баталов А.І. «Застосування аліфатичних дипероксикарбонових кислот як аналітичних реагентів на отруйні речовини та лікарські засоби» (2005), к.х.н.; Бондаренко Н. Ю. «Аналітичні системи на основі спряжених реакцій окиснення органічних відновників гідроген(ацил)пероксидами та їх застосування у фармацевтичному аналізі» (2007), к.ф.н.; Боровська І. М., ”Застосування кінетичних методів в аналізі лікарських препаратів на вміст домішок солей феруму та міді” (2012), к.ф.н.; Шлюсар О.І., «Реакції пероксомоносульфатної кислоти з похідними фентіазину та їх застосування у фармацевтичному аналізі» (2013), к.ф.н.; Анацької Я. Ю. , „Реакції третинних амінів з пероксомоносульфатною кислотою та їх застосування у фармацевтичному аналізі” (2013), к.ф.н. Карпова С.П. ”Реакції пероксомоносульфатної кислоти з пеніцилінами та їх застосування у фармацевтичному аналізі” (2013), к.ф.н.; Лабузова Ю.Ю. ”Реакції калій гідрогенпероксомоносульфату з цефалоспоринами та їх застосування у фармацевтичному аналізі” (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія) (2014); Коретнік О.І. ”Реакції сульфуровмісних сполук з калій гідрогенпероксомоносульфатом та їх застосування у фармацевтичному аналізі” (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія) (2015), к.ф.н.; Криськів Л.С. ”Реакції пергідролізу та їх застосування у фармацевтичному аналізі” (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія) (2016), к.ф.н.; Мозгова О.О. ”Вольтамперометричне визначення протимікробних препаратів на основі пероксидних сполук з використанням вуглеситалового електроду” (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія) (2016), к.ф.н.

Більше 20 років керує науковою роботою СНТ кафедри та секції з хімії Малої академії наук. Його учні-члени МАН неодноразово були призерами конкурсів різних рівнів. Збобувачі вищої освіти члени СНТ кафедри беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Хімія» за напрямком «аналітична хімія». Має низку наукових праць зі студентами та учнями.

У своєму доробку має понад 300 наукових статей (25 індексовані у науковометричній базі Scopus та WoS), 3 монографії, підручник, понад 35 винаходів, 2 вироби медичного призначення запроваджені у медичну практику, понад 30 навчальних та методичних посібників. За останні 15 років підготував 12 кандидатів наук.

Професор Блажеєвський М.Є. викладає дисципліну «фізична та колоїдна хімія» (для студентів спеціальностей «Фармація», «Біотехнологія», «Технології фармацевтичних препаратів») студентам очної та заочної форми навчання.

Керує науковою роботою докторантів за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія, а також аспірантів, дипломників та магістрантів за спеціалізацією „контроль якості лікарських засобів” та „контроль якості харчових продуктів” спеціальності „фармацевтична хімія” відповідно.

Хобі : гра у футбол, вивчення східної культури та філософії.

Основні праці з 2017 року

2017

 1. Blazheyevskiy Mykola A novel colorimetric biosensor for determination of cationic surfactants / Mykola Blazheyevskiy, Olena Kovalska// GISAP: Physics, Mathematics and Chemistry. – 2017. – № 8. – P. 3-7. DOI: http://dx.doi.org/10.18007/gisap:pmc.v0i8.1550 Режим доступу: http://journals.gisap.eu/index.php/Physchemath/issue/view/125/showToc Indexing «Socrates-impulse», Index copernicus and etc.
 2. Bondarenko N. Yu. Quantitative determination of Ibuprofen by chemiluminescent method/ N. Yu. Bondarenko, M. Ye. Blazheyevskiy// Management, Economics and Quality Assurance in Pharmacy. – 2017. – № 1(49). – P. 6-10. doi: 10.24959/uekj.17.1
 3. Blazheyevskiy Mykola Quantitative determination of ethacysine in tablets by spectrofluorometry as its sulfone/ Mykola Blazheyevskiy, Vladyslav Ievtukhov, Andrey Doroshenko// GISAP: Physics, Mathematics and Chemistry. – 2017. – №8. – P. 15-17. doi: http://dx.doi.org/10.18007/gisap:pmc.v0i8.1552 Режим доступу : http://journals.gisap.eu/index.php/Physchemath/issue/view/125/showToc Indexing «Socrates-impulse», Index copernicus and etc.
 4. Блажеєвський М. Є., Ковальська О. В. Новий кінетико-фотометричний метод визначення активності холінестерази з використанням п-фенетидину//IХ Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів “Хімічні Каразінські читання – 2017” (ХКЧ’17), 18–20 квітня 2017 року: тези доп.– Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – C. 47-48.
 5. Євтухов В. О., Дорошенко А. О., Блажеєвський М. Є. Кількісне визначення етацизину в пігулках у вигляді сульфону методом спектрофлуориметрії// IХ Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів “Хімічні Каразінські читання – 2017” (ХКЧ’17), 18–20 квітня 2017 року: тези доп.– Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – C. 55-56.
 6. Blazheyevskiy M.Ye. Application of Derivatization by Means Perhydrolysis Reactions in Pharmaceutical Analysis. Methods and objects of chemical analysis, 2017, Vol. 12, No. 1, 31–54. The journal is indexed in Scopus Q4
 7. Агафонов О. М., Оковитий С. I., Блажеєвський М. Є. Квантово-хімічне дослідження механізму реакції епоксидування гераніолу та лимонену надкислотами // IХ Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів “Хімічні Каразінські читання – 2017” (ХКЧ’17), 18–20 квітня 2017 року: тези доп.– Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – С. 133-134.
 8. Bondarenko N., Blazheyevskiy M. Determination of hydrogen peroxide by chemiluminescence method in organized media using 9-cyano-10-methylacridinium hydrogen dinitrate //“Traditional and experimental methods of studying and overcoming the medical and biological problems in ensuring the optimal vital functions of human beings and the wildlife” Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXLII International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Medicine and Pharmaceutics, Biology, Veterinary Medicine and Agriculture. (London, April 13 – April 21, 2017)/International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: Т. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishinevsky, H. Blagoev – London: IASHE, 2017. – 70 p. (P. 54-57). http://files.gisap.eu/sites/files/digest/142.indd_site.pdf Indexing «Socrates-impulse», Index copernicus and etc.
 9. Prysiazhniuk O., Blazheyevskiy M., Strelnikov L. A comparative study of the antibacterial activity of ointment based on diperoxyazelaic and benzalkonium chloride and «Peroxygel 3%» preparation// //“Traditional and experimental methods of studying and overcoming the medical and biological problems in ensuring the optimal vital functions of human beings and the wildlife” Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXLII International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Medicine and Pharmaceutics, Biology, Veterinary Medicine and Agriculture. (London, April 13 – April 21, 2017)/International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: Т. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishinevsky, H. Blagoev – London: IASHE, 2017. – 70 p. (P. 57-59). http://files.gisap.eu/sites/files/digest/142.indd_site.pdf Indexing «Socrates-impulse», Index copernicus and etc.
 10. Мозгова О.О., Блажеєвський М.Є. Контроль якості дезінфекційного засобу «Делаксон» методом вольтамперометрії на вуглеситаловому обертальному електроді/ “Управління якістю в фармації” : матеріали ХІ Науково-практичної конференції. (19 травня 2017 р., м. Харків) – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 232 с. (C. 113).
 11. Mykola Blazheyevskiy, Oleksandr Prysiazhniuk Сomparative study of the antibacterial activity of ointment based on diperoxyazelaic and ugresol 10% and acne stop 20% preparations. GISAP: Medical Sciences, Pharmacology. 2017. № 13. 30-32. doi: http://dx.doi.org/10.18007/gisap:msp.v0i13.1657 Indexing «Socrates-impulse», Index copernicus and etc.
 12. Mykola Blazheyevskiy, Olena Koval’ska Application of the kinetic enzymatic method for benzalkonium chloride determination in an aerosol preparation GISAP: Medical Sciences, Pharmacology. 2017. № 13. 33-35. doi: http://dx.doi.org/10.18007/gisap:msp.v0i13.16578 Indexing «Socrates-impulse», Index copernicus and etc.
 13. Mykola Ye. Blazheyevskiy, Yuliia Yu. Serdiukova Comparison of Three Independent Methods of Cephalexin Determination by Means of Potassium Caroate. Ars Pharm. 2017, 58(2), P. 59-65. The journal is indexed in Scopus Q4 H20
 14. Дубенська Л., Плотиця С., Блажеєвський М., Демелько В. Порівняння окисників як реагентів для полярографічного визначення лідокаїну Вісник Львівського університету. Серія хімічна. 2017. Вип. Ч. 1. С. 231–238.
 15. Dubenska L.O., Blazheyevskiy M.Ye., Plotycya S.I., Pylypets M.Ya., Sarahman O.M. Voltammetric Methods for the Determination of Prarmaceuticals /Methods and objects of chemical analysis, 2017, Vol. 12, No. 2, 61–75. The journal is indexed in Scopus Q4 H3
 16. Blazheyevskiy M.Y., Agafonov O.M., Muromtseva E., Okovytyy S.І. Comparative kinetic investigation of epoxidation of some terpenes and phenylpropenes by perbenzoic acid in methylene chloride solution. Збірка тез доповідей. Київської Конференції з аналітичної хімії: Сучасні тенденції 2017. Київ, Україна, 18-21 жовтня – P. 154
 17. Blazheyevskiy M.Y., Moroz V.P., Kryskiv O.S. Quantitative determination of cystine by reaction of oxidation with diperoxy adipic acid. Збірка тез доповідей. Київської Конференції з аналітичної хімії: Сучасні тенденції 2017. Київ, Україна, 18-21 жовтня – P. 181-182.
 18. Blazheyevskiy M.Y., Kovals’ka O.V. A novel luminol-based chemiluminescence method for detecting acetylcholine. Збірка тез доповідей. Київської Конференції з аналітичної хімії: Сучасні тенденції 2017. Київ, Україна, 18-21 жовтня – P. 132-133.
 19. Blazheyevskiy M.Y., Mozgova O.O., Oleksienko T.O. Voltamperometric determination of peracetic acid in the presence of hydrogen peroxide in disinfectants. International research and practice conference « Relevant issues of modern medicine : the experience of Poland and Ukraine» : Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin : Izdevnieciba «Baltija Publishing». (P. 122-123) 164
 20. Blazheyevskiy M.Y., Mozgova O.O. Diperoxycarboxylic acids n-oxidation of alkaloids in aqueous medium: a kinetic and mechanistic study. THEORETICAL AND EXPERIMENTAL ASPECTS OF REVEALING AND SOLVING THE CURRENT ISSUES OF FUNDAMENTAL SCIENCES Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXLIII International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Physics and Mathematics, Chemistry, Earth and Space Sciences (London, May 26 – May 31, 2017). P. 9-11.
 21. Блажеєвський М.Є., Карпова С.П., Томаровська Т.О. Кількісне визначення Піперациліну методом йодометричного титрування за реакцією з калій гідрогенпероксомоносульфатом. Вітчизняна та світова медицина : вимоги сьогодення : Збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Дніпро, 13-14 жовтня 2017 р.) – Дніпро: Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2017. – 108 с. (С. 105-107.)
 22. Тykhonov О. І., Shpychak О. S., Blazheyevskiy M. Ye., Frolova O. E., Gudzenko A. P. Determination of active substances of the “Propolis-Derma” pharmaceutical compositions by reverse-phase highperformance liquid chromatographic method. International Journal of Green Pharmacy. 2017,11 (4), P. 259-267. The journal is indexed in Scopus Q3, H23

2018

 1. Blazheyevskiy M. , Moroz V. P. Iodometric determination of Cystamine dihydrochloride in tablet formulations using diperoxyadipic acid/ Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій : тези доповідей Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжн. участю, присвяченій 80-річчю з дня народження доктора фармацевтичних наук, професора О.М. Гайдукевича (12-13 квітня 2018 року). – Харків : НФаУ, 2018. – C. 200-201 (404 с.).
 2. Blazheyevskiy M. Ye., Serdiukova Yu. Yu, Dubenska L. O. Kinetic investigation of Famotidine S-oxidation reaction by means of potassium caroate using iodometric method/ Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій : тези доповідей Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжн. участю, присвяченій 80-річчю з дня народження доктора фармацевтичних наук, професора О.М. Гайдукевича (12-13 квітня 2018 року). – Харків : НФаУ, 2018. – C. 202-203 (404 с.).
 3. Blazheyevskiy M. Ye., Kovals’ka O. V. Colorimetric determination of the acetylcholinesterase inhibitors using the acetylcholine-catalysed oxidation of3´,5.5´-tetramethylbenzidine by hydrogen peroxide / Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій : тези доповідей Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжн. участю, присвяченій 80-річчю з дня народження доктора фармацевтичних наук, професора О.М. Гайдукевича (12-13 квітня 2018 року). – Харків : НФаУ, 2018. – C. 204. (404 с.).
 4. Blazheyevskiy M. Ye., Bondarenko N. Yu. A Chemiluminescent method for quantitative determination of L-Cystine/ Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій : тези доповідей Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжн. участю, присвяченій 80-річчю з дня народження доктора фармацевтичних наук, професора О.М. Гайдукевича (12-13 квітня 2018 року). – Харків : НФаУ, 2018. – C. 205-206 (404 с.).
 5. Bondarenko N.Yu., Blazheyevskiy M.Ye. Determination of N-Acetylcysteine by chemiluminescence method / Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій: тези доповідей Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжн. участю, присвяченій 80-річчю з дня народження доктора фармацевтичних наук, професора О. М. Гайдукевича (12-13 квітня 2018 року). – Харків : НФаУ, 2018. – C. 207-208 (404 с.).
 6. Гордієнко А. Д., Блажеєвський М. Є., Мозгова О. О. Експрес-метод оцінювання антиоксидантної активності лікарських речовин методом полярографії / Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій : тези доповідей Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжн. участю, присвяченій 80-річчю з дня народження доктора фармацевтичних наук, професора О. М. Гайдукевича (12-13 квітня 2018 року). – Харків : НФаУ, 2018. – C. 220. (404 с.).
 7. Blazheyevskiy M. , Moroz V. P. Iodimetric Determination of Cystine in Pharmaceutical formulation using Diperoxyadipic Acid as Reagent. Methods and objects of chemical analysis, 2018, Vol. 13, No. 1, 13 –17. https://doi.org/10.17721/moca.2018.13-17 The journal is indexed in Scopus Q4 H3
 8. Volnyanska O. , Labyak O. V., Blazheyevskiy M. Ye., Brizitskiy O. A. , Tkach V. I. Electrochemical Method for Determination of Cyclamate using 12-Molybdophosphoric acid. Methods and objects of chemical analysis, 2018, Vol. 13, No. 1, 29 –34. https://doi.org/10.17721/moca.2018.29-34 The journal is indexed in Scopus Q4 H3
 9. Brizitskiy O. , Blazheyevskiy M.Ye. Elecrtochemical meth od for determination of Cyclamate using 12-Molibdophosphoric acid/ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (16 травня 2018 року). Матеріали конференції. – Житомир: Вид-во ЖДУ iм. І. Франка, 2018. – 140 с (С.13-15).
 10. Бойко О., Блажеєвський М., Дубенська Л. Використання реагенту для полярографічного визначення Фамотидину. VIII Український з’їзд з електрохімії та VI Науково-практичний семінар студентів, аспірантів і молодих вчених «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу», присвячені 100-річчю Національної академії наук України (Львів 4-7 червня 2018 р.): Збірник наукових праць : В 2-частинах : Ч. 1/ А.О. Омельчук, Р.Є. Гладишевський, О.В. Решетняк (ред.). – Львів: Дослідно-видавничий центр Наукового товариства ім. Шевченка, 2018. – С. 104-105.
 11. Blazheyevskiy Mykola, Gubskii Serhij Coulonometric determination of L-Cystine by oxidation reaction with electrogenerated chloride. VIII Український з’їзд з електрохімії та VI Науково-практичний семінар студентів, аспірантів і молодих вчених «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу», присвячені 100-річчю Національної академії наук України (Львів 4-7 червня 2018 р.) : Збірник наукових праць : В 2-частинах : Ч. 1/ А.О. Омельчук, Р.Є. Гладишевський, О.В. Решетняк (ред.). – Львів: Дослідно-видавничий центр Наукового товариства ім. Шевченка, 2018. – С. 20-22.
 12. Блажеєвський М. Є. Важкі метали. Застосування методів лікування і апіпрепаратів у медичній та косметичній практиці : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з Міжнародною участю(29-30 березня 2018 р., м. Харків.) – Харків, 2018. – С. 152-156.
 13. Blayhezevskiy M. , Serdiukova Yu. Yu., Karpova S. P., Dubenska L. O. Kinetic investigation of Famotidine S-oxidation reaction using potassium caroate. Development and validation of the titrimetric method for the quantitative determination of Famotidine in pure substance and medical preparation. Ars Pharm. 2018; 59(2): 1-8. doi.org/10.30827/ars.v59i2.7514 The journal is indexed in Web of Science Q4 H20
 14. Karpova S.P., Blayheyevskiy M.Ye., Mozgova O.O., SerdiukovaYu.Yu., Ivashura M. , Petukhova I. Yu. Quantitative determination of Piperacillin by iodometric method using potassium peroxomonosulfate. IJPSR. 2018; 9(7): 3015-3019. DOI: 10.13040/IJPSR.0975-8232.9(7).3015-19 The journal is indexed in Scopus Q3 H30
 15. Karpova S. , Blayheyevskiy M. Ye., SerdiukovaYu. Yu., Mozgova O. O. Quantitative determination of Azlocillin by iodometric method using potassium peroxomonosulfate. AJP. 2018; 12(2): 508-511. The journal is indexed in Scopus Q3 H20
 16. Blazheyevskiy M., Kovalenko V., Iodometric determination of cystamine dihydrochloride in tablets using potassium hydrogenperoxomonosulphate. “Foundations of spiritual and molecular-genetic improvement of human health and environmental protection. Ukrainian breakthrough into the global civilization and science”: Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the International Internet Conference of the III International Scientifi c and Practical Forum (London, March 25 – April 5, 2018 )/Ministry of Science and Education of Ukraine, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Institute of Health Promotion and Rebirth of People of Ukraine, A. Potopalsky Charity Fund “Healer given by Heaven”, International Academy of Science and Higher Educationt. – London: IASHE, 2018. – 172 p. (P.139-142)
 17. Plotycya Serhij, Strontsitska Oksana, Pysarevska Solomiya, Blazheyevskiy Mykola and Dubenska Liliya A New Approach for the Determination of Benzocaine and Procaine in Pharmaceuticals by Single-Sweep Polarography. International Journal of Electrochemistry. 2018. 2018. Article ID 1376231, 10 pages https://doi.org/10.1155/2018/1376231 Indexed in Web of Science ISSN: 2090-3529 (Print) ISSN: 2090-3537 (Online) Q4
 18. Serhij Plotycya, Oksana Strontsitska, Solomiya Pysarevska, Mykola Blazheyevskiy, and Liliya Dubenska, “A New Approach for the Determination of Benzocaine and Procaine in Pharmaceuticals by Single-Sweep Polarography,” International Journal of Electrochemistry, vol. 2018, Article ID 1376231, 10 pages, 2018. https://doi.org/10.1155/2018/1376231.
 19. Bondarenko N. Yu., Blazheyevskiy M. Ye. Determination Of N-Acetylcysteine In Tablets By Means Of Chemiluminescence Inhibition Method. Methods Objects Chem. Anal., 2018, 13(3), p. 110-114. https://doi.org/10.17721/moca.2018.110-114. The journal is indexed in Scopus
 20. Блажеєвський М. Є. Піженко А. С., Мороз В. П., Сич І. А. Кількісне визначення периціазину методом спектрофотометрії у вигляді відповідного сульфоксиду, добутого за допомогою калій гідрогенпероксосульфату. Збірка тез доповідей. Київської Конференції з аналітичної хімії: Сучасні тенденції 2018. Київ, Україна, 17-20 жовтня 2018. – С. 11.
 21. Blazheyevskiy M. Ye., Agafonov O. M., Moroz V. P. A chemiluminescence method for the determination of trans-Anethole. Збірка тез доповідей. Київської Конференції з аналітичної хімії: Сучасні тенденції 2018. Київ, Україна, 17-20 жовтня 2018. – С. 11.
 22. Блажеєвський М. Є., Борта І. В. Кількісне визначення Етаперазину методом спектрофотометрії у вигляді сульфоксиду, добутого за допомогою дипероксіазелаїнової кислоти. Медичні науки: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної нпуково-практичної конференції (м. Львів, 21-22 вересня 2018 року). – Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2018. – 92 с. (С. 52-58).
 23. Блажеєвський М. Є., Куц А. А. Кількісне визначення Левомепромазину в лікарських формах методом непрямої спектрофотометрії у вигляді відповідного сульфоксиду. Медичні науки: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної нпуково-практичної конференції (м. Львів, 21-22 вересня 2018 року). – Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2018. – 92 с. (С. 59-65).
 24. Блажеєвський М. Є., Піженко А. С. Кількісне визначення Периціазину в лікарських формах методом непрямої спектрофотометрії у вигляді відповідного сульфоксиду. Медичні науки: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 21-22 вересня 2018 року). – Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2018. – 92 с. (С. 66-72).
 25. Блажеєвський М. Є., Раммаль А. Н. Кількісне визначення Прохлорперазину методом спектрофотометрії у вигляді його сульфоксиду, добутого за допомогою калій гідрогенпероксосульфату. Медичні науки: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної нпуково-практичної конференції (м. Львів, 21-22 вересня 2018 року). – Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2018. – 92 с. (С. 73-79).
 26. Karpova S. , Blayheyevskiy M.Ye., Mozgova O. O. Development and validation of UV spectrophotometric area under curve method determination of quantitative estimation of Piperacillin. IJPSR. 2018; 9(8): 3556-3560. DOI: 10.13040/IJPSR.0975-8232.9(8).3556-60. The journal is indexed in Scopus
 27. Блажеєвський М. Щодо коректності подання результатів випробувань у хіміко-фармацевтичному аналізі / М. Блажеєвський, Л. Дубенська, В. Мороз. Праці НТШ. Хімічні науки. 2018. Т. LIII. C. 47-64.
 28. Karpova S. , Mozgova O. O., Blazheyevskiy M. Ye., Oleksienko T. O. Quantitative assay of peracetic acid in disinfectant «Delakson» by cathodic voltammetry. Asian J. Pharm. 2018 (Supl). 12 (3). 1002-1006. The journal is indexed in Scopus Q3 H20
 29. Барашовець О. В., Попова Н. В., Бондаренко Н. Ю., Блажеєвський М. Є. Флавоноїди та антиоксидантна активність сафлору красильного // Укр. біофармац. журн. – 2018. – Т.56, № 3. – С. 60 –65.
 30. Бондаренко Н. Ю., Блажеєвський М.Є. Визначення Цистину в пігулках «Елтацин» методом хемілюмінесценції. Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : збірник наукових праць, випуск 5. – Харків : Вид-во НФаУ, 2018. С. 60-63.
 31. Пуніна Ю. О., Стрілець О. П., Блажеєвський М. Є. Перевірка антимікробної активності комплексного дезінфектатну на основі надоцтової кислоти та бензалконій хлориду. Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : збірник наукових праць, випуск 5. – Харків : Вид-во НФаУ, 2018. С. 324-329.
 32. Gordiienko Anatolii, Blazheyevskiy Mykola, Iurchenko Ivan A comparative study of phenolic compound antioxidant activity by the polarography method, using microsomal lipid peroxidation in vitro. Curr. Issues Pharm. Med. Sci., 2018. 31, No. 4, Pages 186-189. doi: 10.1515/cipms-2018-0034. The journal is indexed in Scopus Q4 H9
 33. Blazheyevskіy M., Koval’ska O.V. A Kinetic Photometric Method For Benzalkonium Chloride Determination In Eye Drops. Methods Objects Chem. Anal., 2018, 13(4), p. 177-182 https://doi.org/10.17721/moca.2018.177-182 . The journal is indexed in SCOPUS and Web of Science
 34. Блажеєвський М. Є., Коваленко В.С., Мозгова О.О. Кількісне визначення адреналіну гідротартрату у розчині для ін’єкцій методом непрямої спектрофотометрії у вигляді адренолютину. Нове у медицині сучасного світу: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23-24 листопада 2018 року). – Львів : ГО «Львівська медична спільнота», 2018. – 116 с. (С.84-88)
 35. Kutsanyan A. A., Blazheyevskiy M. Ye. Topical issues of new drugs development: Abstracts of XXV International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). Kharkiv: NUPh, 2018. P. 115-116 ( 554 p.)

2019

 1. Agafonov O.M., Okovytyy S.I., Blazheyevskiy M. Ye. The quantum chemical study of the mechanism of the epoxidation reaction of limonene and geraniol with peracetic and perbenzoic acids. Žurnal organìčnoï ta farmacevtičnoï hìmìï, 2019. 17. 1 (65). 42-47. https://doi.org/10.24959/ophcj.19.963
 2. Anatoliy D. Gordienko, Mykola Ye. Blazheyevskiy, Оlena О. Mozgova Express method for evaluating the antioxidant activity of medicinal substances and its preparations by polarography. Pharm. Sci. & Res. Vol. 2019. 11(2), p. 314-317. The journal is indexed in Scopus Q3 H29
 3. Boyko, N. N., Pisarev, D. I., Zhilyakova, E. T., Malyutina, A. Y., Novikov, O. O., Kuznietsova, V. Y., Sahaidak-Nikitiuk, R. V., Blazheyevskiy, M. Y., Shpychak, O. S., & Sushchuk, N. A. (2019). AN INNOVATIVE WAY FOR EXTRACTION OF ESSENTIAL OIL COMPONENTS FROM PIMPINELLA ANISUM L. FRUITS. International Journal of Applied Pharmaceutics, 11(4), 83-87. The journal is indexed in Scopus https://doi.org/10.22159/ijap.2019v11i4.32825 (Scopus, SJR2018 0.229). Q3 H15
 4. Блажеєвський М. Є., Ковальська О. В. Кінетико-фотометричне ензимне визначення Декваліній хлориду у таблетках для розсмоктування «АМІЛАР». ХІ Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів “Хімічні Каразінські читання – 2019” (ХКЧ’19), 22–24 квітня 2019 року: тези доповідей. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. 52-53.
 5. Shapovalova O. V., Blazheyevskiy M. Ye., Filimonova N. I., Punina J. A., Evseeva L. A., Morozenko D. V. Comparative study of Peroxy acetic acid and its mixture with Benzalkonium chloride bacterticidal properties. Імунологія та алергологія : наука і практика. 2019. Додаток 12-13.
 6. Blazheyevskiy M., Skrypynets Y., Yegorova A., Antonovich V. A new method for the indirect spectrofluorimetric determination of Prochlorperazine maleate in pharmaceutical preparations. Аналітична хімія – Методи та інструменти / Analytical chemistry – methods and instrumentation: тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (15-17 травня 2019 р. м. Ужгород). – Ужгород : ДВНЗ «УжНУ», 2019. – С. 24.
 7. Karpova S. P., Blazheyevskiy M. Ye., Mozgova O. O., Ivashura M. M. The kinetic spectrophotometric method for the determination of azlocillin in solutions. VÌSNIK FARMACÌÏ 2019. 1 (97). 15-19. https://doi.org/10.24959/nphj.19.2247
 8. Блажеєвський М.Є., Ковальська О.В., Дядченко В.В. Спосіб визначення активності ензиму холінестерази з використанням п-фенетидину. Інформ. лист. Випуск 56 з проблеми «Фармація». Київ : Укрмедпатентінформ МОЗ України. 2018. № 385. 5 с.
 9. Москаленко А. М., Попова Н. В., Блажеєвський М. Є., Бондаренко Н. Ю. Фенольні сполуки та антиоксидантна активність безсмертника приквіткового (Helichrysum bracteatum). Український біофармацевтичний журнал. 2019. № 2 (59). С. 76–80.
 10. Бойко О., Дубенська Л., Блажеєвський М. Полярографічне визначення Ранітидину. Збірник наукових праць: ХVII наукова конференція «Львівські хімічні читання» – 2019». Львів, 2-5 червня 2019 року – Львів : Видавничий центр Львівського університету імені Івана Франка, 2019. А7.
 11. Blazheyevskiy Mykola Ye., Koval’ska Olena, The determination of benzalkonium chloride in eye drops. Ars pharmaceutica. 2019. 60(2). 79-84. ISSN-e 0004-2927 The journal is indexed in Scopus Q4 H20
 12. Agafonov O. M., Okovytyy S. I., Blazheyevskiy M. Ye. The comparative quantum chemical study of the epoxidation reaction mechanism of eugenol and isoeugenol with peracetic and perbenzoic acids. J. Org. Pharm. Chem. Vol 17, No 3(67) (2019): 44-50. DOI: https://doi.org/10.24959/ophcj.19.169808; http://ophcj.nuph.edu.ua/article/view/ophcj.19.169808
 13. Блажеєвський М. Застосування дериватизації за допомогою пероксокислотного окиснення для визначення похідних фентіазину методом непрямої спектрофотометрії. Збірник наукових праць: ХVII наукова конференція «Львівські хімічні читання» – 2019». Львів, 2-5 червня 2019 року – Львів : Видавничий центр Львівського університету імені Івана Франка, 2019. Пленарна доповідь П2.
 14. Блажеєвський М.Є., Мороз В.П. Кількісне визначення глутатіону за реакцією пероксикислотного окиснення. Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування «Дня фармацевтичного працівника України», м. Харків, 19-20 вересня 2019 р. : у 2 томах/ редкол. : А.А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2019. Т. 1. 378 с. (С. 312-314).
 15. Блажеєвський М.Є., Бондаренко Н.Ю. Кількісне визначення глутатіону методом хемілюмінесценції за ефектом інгібування реакції окиснення люмінолу гідроген пероксидом в присутності гемоглобіну. Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування «Дня фармацевтичного працівника України», м. Харків, 19-20 вересня 2019 р. : у 2 томах/ редкол. : А.А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2019. Т. 1. 378 с. (С. 315-316).
 16. Блажеєвський М.Є., Криськів Л.С. Реакція Шенемана. (2019) Фармацевтична енциклопедія. https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/15001/reakciya-shenemana
 17. Блажеєвський М.Є. Кислота Каро (2019) Фармацевтична енциклопедія. https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/15001/reakciya-shenemana
 18. Блажеєвський М.Є. Важкі метали. Фармацевтична енциклопедія. https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/14974/vazhki-metali
 19. Блажеєвський М.Є. Електрична провідність. Фармацевтична енциклопедія. https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/14989/elektrichna-providnist
 20. Blazheyevskiy M.Ye., Skrypynets Yu.V., Yegorova A.V.,.Antonovich V.P. A New Oxidative Derivatization Method for the Indirect Spectrofluorimetric Determination of Prochlorperazine Maleate in Pharmaceutical Preparations. Methods and objects of chemical analysis, 2019, Vol. 14, #3, 134-139. DOI: 10.17721/moca.2019. The journal is indexed in SCOPUS and Web of Science http://www.moca.net.ua/indfiles/19_3En.html
 21. Блажеєвський М. Є., Дубенська Л. О., Мороз В. П. Стосовно коректності подання результатів випробувань у фармацевтичному аналізі. Науково-практичні засади загальноінженерної підготовки фахівців фармації: збірник наукових праць. Харків : Точка, 2019. С. 47–48.
 22. Aristova M.A., Koval’ska O.V., Blazheyevskiy M.Ye. Сolorimetric determination of qac based on its inhibitory effect on holinesterase.Topical issues of new medicines development: матеріали XXVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (10-12 квіт. 2019 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2019. – 504 с (С.78-79).
 23. Shapovalova O. V., Blazheyevskiy М.Ye., Filimonova N. І. Determination of biocide activity of a composition containing peracetic acid and benzalkonium chloride. Матеріяли науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досягнення та перспективи в сучасній дерматовенерології: європейський та український досвід, взаємодія науки та практики», 21-22 листопада 2019 р., м. Харків: Дерматологія та венерологія. 2019. 3(85). 74. ISSN 2308-1066
 24. Dubenska, L., Dushna, O., Pysarevska, S., & Blazheyevskіy, M. (2019). A new approach for voltammetric determination of nefopam and its metabolite. Electroanalysis. 31. doi:10.1002/elan.201900595 The journal is indexed in SCOPUS Q2 H128
 25. Блажеєвський М. Є., Дубенська Л. О. Застосування дериватизації за допомогою пероксокислотного окиснення для визначення похідних фентіазину методом непрямої спектрофотометрії (Огляд). Вісник Одеського національного університету. Хімія. 2019. 24 (4) (72), 28-44 DOI: http://dx.doi.org/10.18524/2304-0947.2019.4(72).185522
 26. Blazheyevskiy Mykola Ye., Moroz Valeriy P. A new oxidative derivatization method for spectrophotometric determination of Periciazine in pharmaceutical preparations. FRENCH-UKRAINIAN JOURNAL OF CHEMISTRY. 2019, VOL. 07, ISSUE 02. 52-60. https://doi.org/10.17721/fujcV7I2P52-60 The journal is indexed in WoS Q4
 27. Blazheyevskiy Mykola, Kucher Myhailo, Shpychak Oleh The quantitative determination of Perphenazine in tablets by the spectrophotometric method as its sulfoxide obtained with diperoxyazelaic acid. FRENCH-UKRAINIAN JOURNAL OF CHEMISTRY (2019, VOLUME 07, ISSUE 02). 96-103. https://doi.org/10.17721/fujcV7I2P96-103 The journal is indexed in WoS
 28. Кучер М.М., Блажеєвський М.Є. Випадок отруєння димедролом: прижиттєва та посмертна діагностикa. Университетская наука: взгляд в будущее / Сборник научных трудов по материалам Международной научной конференции, посвященной 85-летию Курского государственного медицинского университета (7 февраля 2020 года) : в 2 т. / Курский гос. мед. ун-т; под ред. В.А. Лазаренко. – Курск: КГМУ, 2020. Т. I. 721-725 с.
 29. Bondarchuk A. O., Paliy A. P., Blazheyevskiy M. Ye. Determination of acute toxicity of the ‘bondarmin’ disinfectant. Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety. Part 3. Biosafety. 2019, 5(2): 26-30. DOI 10.36016/JVMBBS-2019-5-2-5 ISSN 2411-3174 (print version) ISSN 2411-0388 (online version)
 30. Blazheyevskiy M.Ye., Kovalenko V.S. Determination of cytochrome c by a chemiluminescence method with luminol in biological object. Медичний форум 2019, № 18 (18). р. 7-9.
 31. Tkach V.V., Storoshchuk N.M., Oliveira Silvio de Oliveira S.C., Santos C.A., Blazheyevskiy M. Ye., Silva A.O., Yagodynets P.I. The theoretical modeling for membrane electrolytic elimination of sucralose sweetener (E955) from environment and wastewater. 4th Symposium on Medicinal Chemistry University of Minho. 24th of May 2019. 72.
 32. Tkach V.V., Storoshchuk N.M., Oliveira Silvio de Oliveira S.C., Santos C.A., Blazheyevskiy M. Ye., Silva A.O., Yagodynets P.I. An ascorbic acid (9-triphenylphosphazo)acridine-based electrochemical sensor. A theoretical study. 4th Symposium on Medicinal Chemistry University of Minho. 24th of May 2019. 73-74.

2020

 1. Blazheyevskiy M.Ye., Scrypynets Yu.V., Yegorova V., Antonovic V.P. The Oxidative Derivatization Method For The Spectrofluorimetric Determination Of Periciazine In Pharmaceutical Preparations. Methods Objects Chem. Anal., 2020, 15(1), p. 21-26 https://doi.org/10.17721/moca.2020.21-26 The journal is indexed in SCOPUS and Web of Science
 2. Shapovalenko D.D., Koval’ska O.V., Blazheyevskiy M. Ye. Quaternary ammonium compouds in phamacy Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (8-10 квіт. 2020 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2020. 177-189 (494 с.).
 3. Mozgova O. O., Blazheyevskiy M. Ye. Quantitative determination of levomepromazine in pharmaceuticals by spectrophotometric method as its sulfoxide. Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (8-10 квіт. 2020 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2020. 101-103 (494 с.).
 4. Horinchoi Y. K., Bereznyak O. O., Blazheyevskiy M. Ye. Determination of formaldehyde by reaction with potassium caroate. Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (8-10 квіт. 2020 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2020. 85-87 (494 с.).
 5. Borta I.V., Blazheyevskiy M. Ye. Quantitative determination of fluphenazine hydrochloride in tablets by indirect spectrophotometric method using oxone.Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (8-10 квіт. 2020 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2020. 79-81 (494 с.).
 6. Куц А.А., Блажеєвський М.Є. Кількісне визначення платифіліну гідротартрату методом спектрофотометрії за допомогою калій гідрогенпероксомоносульфату. Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (8-10 квіт. 2020 р., м. Харків). НФаУ, 2020. 69-70 (494 с.).
 7. Blazheyevskiy M. Ye. Kovals’ka O. V. The kinetic determination of the activity of acetylcholinesterase and its inhibitors by exploiting the oxidation of 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine. Тези XII Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання – 2017» (ХКЧ 2020) 21-23 квітня 2020 року. Харків. 2020. С.30-31
 8. Dubenska L.,  Dushna O.,  Pysarevska S.,  Blazheyevskiy M. A New Approach for Voltammetric Determination of Nefopam and its Metabolite. Electroanalysis 2020, 32(3): 626–634 DOI: 10.1002/elan.201900595 The journal is indexed in SCOPUS
 9. Blazheyevskiy Mykola Ye. Spectrophotometric and spectrofluorimetric determination of the 2- and 10-disubstituted phenothiazines using peroxy acid oxidation. Top. Anal. Chem. 2019. Vol. 11. 67 – 80. ISSN: 1875-6727 (Online) ISSN: 1573-4110 (Print)
 10. Mozgova OO, Blazheyevskiy MY, Karpova SP and Gordienko AD: Simultaneous voltammetric determination of peracetic acid and the coexistent hydrogen peroxide using carbositall rotation electrode. Int J Pharm Sci & Res 2020; 11(6): 3003-08. doi: 10.13040/IJPSR.0975-8232.11(6).3003-08. The journal is indexed in Scopus Q2
 11. Blazheyevskiy M. Ye., Moroz V. P. Iodometric determination of cystamine dihydrochloride in tablets using diperoxyadipic acid. French-Ukrainian Journal of Chemistry. 2020. Vol 8, No 1. 19-27. https://doi.org/10.17721/fujcV8I1P117-124 The journal is indexed in Web of Science
 12. Mozgova Olena, Blazheyevskiy Mykola Quantitative determination of Levomepromazine in pharmaceuticals by spectrophotometric method as its sulfoxide. French-Ukrainian Journal of Chemistry 2020. Vol 8, No 1. 117-124. https://doi.org/10.17721/fujcV8I1P117-124 The journal is indexed in Web of Science
 13. Бойко О., Дубенська Л., Новожилова М, Блажеєвський М. Cпосіб полярографічного визначення фамотидину з використанням реагенту оксону Вісник Львівського університету. Серія хімічна. 2020. Випуск 61. Ч. 1. С. 178–188 Visnyk of the Lviv University. Series Chemistry. 2020. Issue 61. Pt. 1. P. 178–188 DOI: https:/doi.org/10.30970/vch.6101.178
 14. Boyko Nikolay, Blazheyevskiy Mykola Ye, Moroz Valeriy P., Zhilyakova Elena T., Malyutina Anastasiya Y. An Indirect Titrimetric Method for the Determination of Platyphylline Hydrotartrate Using Potassium Hydrogen Peroxomonosulfate. International Journal of Pharmaceutical Research. Volume 12, Issue 2, Apr – Jun, 2020 (IJPR INCLUDED IN UGC-APPROVED LIST OF JOURNALS – REF. NO. IS SL. NO. 4812 & J. NO. 63703) https://doi.org/10.31838/ijpr/2020.12.02.201 The journal is indexed in SCOPUS http://www.ijpronline.com/ViewArticleDetail.aspx?ID=16821 Q2 H17
 15. Blazheyevskiy M.Ye., Moroz V.P., Varchenko V.V. Іndirect polarographic determination of periciazine in pharmaceutical preparations in the treatment with hydrogenperoxomonosulfate. Сьомий науковий семінар студентів, аспірантів і молодих учених «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу» (Тези доповідей) / Дубенська Л.В., Душна О.М., Каричорт О.Р., Лопачак М.М., Івах С.Р., (ред.). 15-16 жовтня 2020 року. Львів: Малий видавничий центр хімічного та фізичного факультетів ЛНУ імені Івана Франка, 2020. С. 13 (40 с.).
 16. Blazheyevskiy M.Ye., Varchenko V.V., Moroz V.P. Indirect polarographic determination of prochlorperazine in tablets using hydrogen peroxomonosulfate. Збірка тез доповідей Київської конференції з аналітичної хімії : Сучасні тенденції 2020. (15-16 жовтня 2020 р. м. Київ). Наукове видання. Київ : “LFT & K”. – 2020. С. 12-13 (168 с).
 17. Blazheyevskiy M.Ye., Varchenko V.V., Moroz V.P. Indirect polarographic determination of fluphenazine hydrochloride using peroxomonosulphate. Збірка тез доповідей Київської конференції з аналітичної хімії : Сучасні тенденції 2020. (15-16 жовтня 2020 р. м. Київ). Наукове видання. Київ : “LFT & K”. – 2020. С. 14-15 (168 с).
 18. Blazheyevskіy M.Ye., Koval’ska O.V. The enzymatic determination of dequalinium chloride in tablets “Dekvadol”. Збірка тез доповідей Київської конференції з аналітичної хімії : Сучасні тенденції 2020. (15-16 жовтня 2020 р. м. Київ). Наукове видання. Київ : “LFT & K”. 2020. С. 107-108 (168 с).
 19. Dubenska L.O., Dushna O.M., Plyska S.V., Blazheyevskiy M.Ye. Method of polarographic determination of Platyphylline in a form of N-oxide and its validation in solution for injection. Methods and objects of chemical analysis, 2020, Vol. 15, No. 2, 83–92 https://doi.org/10.17721/moca.2020.83-92 Abstracting and indexing WoS and Scopus
 20. Блажеєвський М.Є., Коваленко В.С. Oпрацювання методики кількісного визначення кофеїну у зразках чаю зеленого методом хемілюмінесценції. Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020: тези доп. міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3-4 грудня 2020 р. – Україна, Дніпро, 2020. Т.1. C. 170-172 (638 с).
 21. Blazheyevskiy M.Ye., Mozgova O.O., Moroz V.P. Iodometric determination of metoclopramide hydrochloride in tablets using potassium hydrogen peroxymonosulfate. Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет – конференції (м. Харків, 26 листопада 2020 р.) – Харків. : Вид-во НФаУ (Серія «Наука»), 2020. С. 7-8. (610 с.)
 22. Blazheyevskiy M.Ye., Moroz V.P. The Oxidative Derivatization Method for the Indirect Spectrophotometric Determination of Prochlorperazine in Tablets. Methods Objects Chem. Anal., 2020, 15(3), p. 132-136. https://doi.org/10.17721/moca.2020.132-136 indexed in SCOPUS
 23. Nefedova L., Sahaidak-Nikitiuk R., Blazheyevskiy M., Barnatovych S.Development of rphplc method for aminocaproic acid determination in acomplex nasal drug. Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science» 2020 No5 (27). 52-59.

2021

 1. Tkach V.V., Kushnir M. V., Kopiika V.V., Luganska O.V., Kormosh Zh.O., Nazymok Y.V., Ivanushko Yana G., Slukhenska R.V., Moysiuk V.D., Kukovska I. L., Gordiyenko V.V., Blazheyevskiy M.Ye., Palamarek K.V., Fedorova D., De Oliveira Silvio C., Pochenchuk G.M., Yagodynets P.I. Theoretical Description for Orellanine Electrochemical Determination and Electropolymerization in the Presence of Hydroquinones, Assisted by CuS Nanoparticles. Biointerface Research in Applied Chemistry. 2021,vol. 11, Issue 3, 10607 – 10613. https://doi.org/10.33263/BRIAC113.1060710613 Abstracting and indexing WoS and Scopus Q4 H11
 2. Volodymyr V. Tkach, Marta V. Kushnir, Vira V. Kopiika, Yuliia V. Yeshchenko, Olga V. Luganska, Zholt O. Kormosh, Yevgeniya V. Nazymok, Yana G. Ivanushko, Anzhelika F. Molodianu, Valentyna G. Ostapchuk, Svitlana P. Melnychuk, Mykola Ye. Blazheyevskiy, Karina V. Palamarek, Dina V. Fedorova, Sílvio C. De Oliveira, Petro I. Yagodynets, Adriano O. Da Silva The Mathematical Modeling for CoO(OH) – Poly(5-Amino-1,4-Naphthoquinone) Composite-Based Sensor for 1-Propenesulfenic Acid and Propanethial S-Oxide Detection in Food and Lacrimogenic Compositions. Biointerface Res. Appl. Chem. 2021. 11(4). 11145-11150. https://doi.org/10.33263/BRIAC114.1114511150 Abstracting and indexing WoS and Scopus
 3. Blazheyevskiy MY, Prysiazhniuk OV and Mozgova OO: Comparative investigation of toxicological characteristic and specific biological activity of the medium-chain aliphatic mono- and diperoxycarboxylic acids. Int J Pharm Sci & Res 2021; 12(1): 684-91. doi: 10.13040/ IJPSR.0975-8232.12(1).684-91. Abstracting and indexing WoS
 4. Блажеєвський М.Є., Мороз В.П. Реакція окиснення Нікотину калій гідрогенпероксомоносульфатом та її застосування у хімічному аналізі. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020 р.: у 5 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». С. 161 (376 с.)
 5. Блажеєвський М.Є., Мороз В.П. Реакція окиснення Хініну дипероксіазелаїновою кислотою та її застосування у хімічному аналізі. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020 р.: у 5 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». С. 162 (376 с.)
 6. Блажеєвський М.Є., Мороз В.П. Iodometric determination of mepivacaine hydrochloride using potassium hydrogen peroxymonosulfate. Перспективні напрями розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 12–13 лютого 2021 р.). – Дніпро : Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2021. 95-99.
 7. Alfred-Ugbenbo D., Blazheyevskiy M.Ye., Varchenko V.V., Moroz V.P “Indirect Polarographic Method for the Determination of Fluphenazine hydrochloride using Peroxomonosulphate.” IOSR Journal of Pharmacy and Biological Sciences (IOSR-JPBS), 16(1), (2021): pp. 43-50. DOI: 10.9790/3008-1601054350
 8. Blazheyevskіy M. Ye.,. Koval’ska O. V., Dynnyk K. V. A novel luminol-based chemiluminescence method for detecting acetylcholine. Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry. 2021. – Vol. 19, Iss. 1 (73). S. 25-31. https://doi.org/10.24959/ophcj.21.224212
 9. Blazheyevskiy M.Ye., Moroz V.P., Karpova S.P., Antonenko O.V., Kryskiv O.S. Titrimetric micro-determination of (+)-6-aminopenicillanic acid using caroate. Проблеми та досягнення сучасної біотехнології: матеріали І міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (25 березня 2021 р., м. Харків). Електрон. дані. Х. : НФаУ, 2021. C. 4-5. (364 с.)
 10. Blazheyevskiy M.Ye., Moroz V.P. Indirect spectrophotometric determination of Metoclopramide-hydrochloride using potassium hydrogen peroxymonosulfate. Проблеми та досягнення сучасної біотехнології: матеріали І міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (25 березня 2021 р., м. Харків). Електрон. дані. Х. : НФаУ, 2021. C. 6-7. (364 с.)
 11. Blazheyevskiy M.Ye., Moroz V.P., Kryskiv O.S., Charkaoui Mouad Titrimetric micro-determination of hydroxyzine using Oxone. Фармацевтичні та медичні науки: актуальні питання: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 9–10 квітня 2021 р.). – Дніпро : Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2021. C. 60-65 (72 с.)
 12. Blazheyevskiy M.Ye., Moroz V.P., Kryskiv O.S., Ed-daoudi Mohammed Titrimetric micro-determination of Levocetirizine dihydrochloride using Oxone. Сучасні наукові дослідження представників медичної науки – прогрес медицини майбутнього: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 2–3 квітня 2021 р.). – Київ: «Київський медичний науковий центр», 2021. 80-83 (92 с.)
 13. Blazheyevskiy M.Ye., Moroz V.P., Kryskiv O.S., Dekourait Mohammed Titrimetric micro-determination of Cetirizine hydrochloride using potassium caroate. Modern aspects of extemporaneous allopathic, homeopathic and cosmetic medicines creation : collection of scientific works. Іssue 6. – Kharkiv: NUPh publishing house, 2021. P. 4-6. (109 p.)
 14. Blazheyevskiy M.Ye., Golik M.Yu., Moroz V.P., Koval A.O., Vedernykova I.O., Kryskiv O.S. Titrimetric micro-determination of therapeutically active phenothiazines using potassium caroate. Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 15-16 квіт. 2021 р. / ред. кол. Л. В. Галій та ін. – Х. : НФаУ, 2021. 131-132 (460 с.).
 15. Karpova S.Р., Blazheyevskiy N.Y. Comparison of Three Independent Methods of Ampicillin Detection Using Hydrogen Peroxymonosulfate. Antibiotics and Khemotherapy. 2021;66(1-2):4-11. (In Russ.) https://doi.org/10.37489/0235-2990-2021-66-1-2-4-11 Abstracting and indexing WoS and Scopus Q4 H11
 16. Блажеєвський M.Є., Ковальська O.В. Застосування кінетичного ензимного методу для визначення бензалконій хлориду в аерозольному препараті «Apisal®». Сучасні аспекти створення лікарських засобів : тези допов. Міжнар. наук.-практ. дистанц. конф., присвяченої 100-річчю кафедри аналітичної хімії НФаУ (16 квітня 2021 р.). – Х. : НФаУ, 2021. – С. 64 (224 с.)
 17. Akhmedov E.Yu., Bryzytskiy O.A., Blazheyevskiy M.Ye. Quantitative determination of thiotriazolin by electrochemical methods in pharmaceuticals. Сучасні аспекти створення лікарських засобів : тези допов. Міжнар. наук.-практ. дистанц. конф., присвяченої 100-річчю кафедри аналітичної хімії НФаУ (16 квітня 2021 р.). – Х. : НФаУ, 2021. – С. 4-5 (224 с.)
 18. Blazheyevskiy M.Ye., Moroz V.P., Kryskiv O.S., Karpova S.P. Spectrophotometric determination of (+)-6-Aminopenicillanic acid. Сучасні аспекти створення лікарських засобів : тези допов. Міжнар. наук.-практ. дистанц. конф., присвяченої 100-річчю кафедри аналітичної хімії НФаУ (16 квітня 2021 р.). – Х. : НФаУ, 2021. – С. 9-10 (224 с.)
 19. Tkach V., Kushnir M., de Oliveira S., Velyka A., Blazheyevskiy M., Novosad N., Kopiika V., Yagodynets P. The Theoretical Description for 4-Nitroquinoline-N-Oxide Electrochemical Determination on V(OH)2-Modified Electrode. International Integrated Pollution Prevention and Control Symposium. APRİL 1-3, 2021 KARABȔK UNİVERSİTY KARABȔK /TURKEY. P. 35
 20. Blazheyevskiy M.Ye., Moroz V.P., Kryskiv O.S., Abdennour Yaakoub
 21. Titrimetric micro-determination of Lincomycin using oxone. Медична наука та практика в умовах сучасних трансформаційних процесів: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23–24 квітня 2021 року). – Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2021. 64-69. (88 с.)
 22. Blazheyevskiy M. Ye., Moroz V. P., Kryskiv O. S., Fekkari Asma Titrimetric micro-determination of Сlindamycin hydrochloride using oxone. Медична наука та практика в умовах сучасних трансформаційних процесів: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23–24 квітня 2021 року). – Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2021. 59-64. (88 с.)
 23. Blazheyevskiy M.Ye., Prysiazhniuk O.V., Mozgova O.O. Сomparative investigation of toxicological characteristic and specific biological activity of the medium-chain aliphatic mono- and diperoxycarboxylic acids. «Current trends in pharmaceutical chemistry and standardization of medicines»: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 25-26 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНМУ, 2021. 63 (73 с.)
 24. Blazheyevskiy M.Ye., Moroz V.P., Kuts A.A. Iodometric determination of platyphylline hydrotartrate using oxone as reagent. «Current trends in pharmaceutical chemistry and standardization of medicines»: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 25-26 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНМУ, 2021. 47-49 (73 с.)
 25. Blazheyevskiy M.Ye., Koval’ska O.V. The kinetic determination of the activity of acetylcholinesterase and its inhibitors by exploiting the oxidation of 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine. «Current trends in pharmaceutical chemistry and standardization of medicines»: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 25-26 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНМУ, 2021. 45-47 (73 с.)
 26. Blazheyevskіy Mykola, Koval’ska Olenа Application Enzymatic Method for Analysis Vaginal Tabletas “Fluomizin” Ars Pharm. 2021. Vol. 62(3):260-269. doi: 10.30827/ars.v62i3.16866 Published: 21.06.2021 Abstracting and indexing WoS and Scopus
 27. Dubenska, L., Dushna, O., Blazheyevskiy, M. Pysarevska, S. & Klymiuk I. Kinetic and polarographic study on atropine N-oxide: its obtaining and polarographic reduction. Pap. 75, 4147–4155 (2021). https://doi.org/10.1007/s11696-021-01638-3 Abstracting and indexing WoS and Scopus Q3 H42
 28. Tkach, V. V.; Kushnir, M. V.; Kopiika, V. V.; Luganska, O. V.; Omelianchyk, L. O.; Gencheva, V. I.; Yeshchenko, Y. V.; Kormosh, Z.O.; Ivanushko, Y. G.; Nazymok, Y. V.; Moysiuk, V. Y.; Rusnak, V. F.;Palichuk, Y. L.; Blazheyevskiy, M. Y.; Palamarek, K. V.; Bagrii, K. L.; Strutynska, L. T.; Danyliuk, I. P.; Oliveira, S. C.; Yagodynets, P. I.; Palytsia, Y. V. Theoretical description for the electrochemical determination and retention of heavy metals over the overoxidized polypyrrole by complex formation. Biointerface Res. Appl. Chem.Volume 12, Issue 1, 2022, 1273 – 1278 https://doi.org/10.33263/BRIAC121.1273127

Корисні моделі:

 1. Пат. на кориcну модель № 117474 Україна. МПК G01N 33/68 (2006.01), G01 N 21/79(2006.01). Спосіб визначення активності холінестерази крові / М.Є. Блажеєвський, О.В. Ковальська, В.В. Дядченко – № u 2017 00721; заявл. 26.01.17; Опубл. 26.06.2017; Бюл. №12.
 2. Патент на корисну модель № 117829 Україна. МПК G01N 33/68 (2006.01), G01 N 21/79(2006.01). Спосіб визначення активності холінестерази крові / М.Є. Блажеєвський, О.В. Ковальська, В.В. Дядченко – № u 2017 00717; заявл. 26.01.17; Опубл. 10.07.2017; Бюл. №13.
 3. Патент на корисну модель № 116464 Україна. МПК А61К 31/327 (2006.01), А61К9/06 (2006.01), А61Р17/10 (2016.01). Протимікробний засіб/ О.О. Присяжнюк, М.Є. Блажеєвський. Л.С. Стрельніков – u 2016 11540, заявл. 14.11.2016. 25.05.2017, бюл. № 10.
 4. Патент на кориcну модель № 134559 Україна. МПК С11В 9/00 (2006.01). Спосіб одержання ефірної олії з плодів Анісу звичайного /Нефьодова Лідія Володимирівна, Сагайдак-Никітюк Ріта Василівна, Блажеєвський Микола Євстахійович, Ветров Петро Прокопович, Жуковіна Ольга Вікторівна – № u201812313; заявл. 11.12.18
 5. Патент на кориcну модель № 148163 Україна. МПК G01N 21/76 (2006.01); G01N 21/75 (2006.01) ; G01N 21/77 (2006.01); A61K 31/221 (2006.01). Спосіб кількісного визначення ацетилхоліну. Блажеєвський М.Є., Ковальська О.В. – u 2021 00297 від 22.02.2021 р. 14.07.2021, Бюл.№ 28

Патент:

Патент № 123662 Україна. МПК А61К 31/327 (2006.01), А61К31/194 (2006.01), А61К 9/06 (2016.01). Протимікробний засіб. Присяжнюк О.О., Блажеєвський М.Є., Стрельніков Л.С. – а 2016 11511, заявл. 14.11.2016. Зареєстр. в держ. реєстрі України винаходів 12.05.2021

Методичні вказівки

 1. Методичні рекомендації для вивчення фізико-хімічних властивостей ПАР як складової частини модулю за темою «Поверхневі явища» : методю реком. для викл. / М.Є. Блажеєвський, В.І. Кабачний, Т.О. Томаровська, С.П. Карпова, О.О. Мозгова. – Харків. : НФаУ, 2017. – 48 с.
 2. Блажеєвський М. Застосування дериватизації за допомогою реакцій окиснення надкислотами та пергідролізу у фармацевтичному аналізі «Application of derivatization by means of peroxy acid oxidation and perhydrolysis reactions in pharmaceutical analysis : монографія – M. Блажеєвський – Львів : ЛНУ iмені Івана Франка, 2017. – 106 с.
 3. Georgiynts V.A., [Bezugly P.O.], Ukrainets I.V., Taran S.C., Blazheyevskiy M.Ye., Perehoda L.O., Bevz N.Yu., Garna N.V., Gorohova O.V., Drudko V.O., Leonova S.G., Sydorenko L.V., Hanin V.A., Burian G.O., Taran K.A., Abu Sharkh A.I., Petrushova L.O., Dobrova A.O. Pharmaceutical analysis : the study guide for students of higher shools. V.A. Georgiyants. – Kharkiv : NUPh : Golden pages, 2018. 494 p.
 4. Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять «Сорбенти медичного призначення» /Кабачний В.І., Блажеєвський М.Є., Томаровська Т.О., Карпова С.П., Мозгова О.О., Івашура М.М. –Харків : НФаУ, 2019. 40 с.