• Українська
  • English
  • Русский

Антоненко Ольга Василівна

Доцент ЗВО кафедри загальної хімії, кандидат фармацевтичних наук, доцент

Антоненко Ольга Василівна (13.10.1970, c.м.т. Новопсков, Луганської обл.); кандидат фармацевтичних наук (2002), доцент (2008).
Закінчила Українську фармацевтичну академію (1994).
Працює в НФаУ: магістрант кафедри неорганічної хімії (1995-1996), аспірант кафедри неорганічної хімії (1996-1999); асистент кафедри неорганічної хімії (1999-2006); доцент кафедри неорганічної хімії (з 2006), доцент кафедри загальної хімії (з 2022).
Навчально-методична робота. Читає лекції та проводить практичні заняття із загальної та неорганічної хімії, біоактивності неорганічних сполук (БАНС). Співавтор навчальних посібників “Неорганічна хімія. Лабораторний практикум” (2012), “Загальна та неорганічна хімія. Навчальний посібник для студентів заочної форми навчання фармацевтичних вузівта фармацевтичних факультетів” (2019).
Науково-дослідна робота. Кандидатська дисертація “Синтез, властивості та застосування пероксидних похідних заміщених бензойних кислот у фармацевтичному аналізі” (2002). Автор та співавтор понад 60 друкованих праць.