• Українська
  • English
  • Русский

Антоненко Ольга Василівна

Доцент кафедри загальної хімії, кандидат фармацевтичних наук, доцент

 

 

Антоненко Ольга Василівна (13.10.1970, c.м.т. Новопсков, Луганської обл.); кандидат фармацевтичних наук (2002), доцент кафедри неорганічної хімії НФаУ (2008).
Закінчила Українську фармацевтичну академію (1994).
Працює в НФаУ: магістрант кафедри неорганічної хімії (1995-1996), аспірант кафедри неорганічної хімії (1996-1999); асистент кафедри неорганічної хімії (1999-2006); доцент кафедри неорганічної хімії (з 2006).
Навчально-методична робота. Читає лекції та проводить практичні заняття із загальної та неорганічної хімії, біоактивності неорганічних сполук (БАНС). Співавтор навчальних посібників “Неорганічна хімія. Лабораторний практикум” (2012), “Общая и неорганическая химия. Учебное пособие для студентов уровнего образования фармацевтических вузов и фармацевтических факультетов” (2012).
Науково-дослідна робота. Кандидатська дисертація “Синтез, властивості та застосування пероксидних похідних заміщених бензойних кислот у фармацевтичному аналізі” (2002). Автор та співавтор понад 50 друкованих праць.