Інструментальні методи аналізу

РОЗКЛАД online ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ

«ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ»

для студентів денної форми навчання

ОП «Фармація» ІІ курсу фармацевтичного факультету

В ОСІННЬОМУ СЕМЕСТРІ 2021/2022 н. р.

https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/mod/page/view.php?id=194137