ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

РОЗКЛАД online ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ

«ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ»

для студентів ІІ курсу денної форми навчання

факультету з підготовки іноземних громадян

В ОСІННЬОМУ СЕМЕСТРІ 2021/2022 н. р.

https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/mod/page/view.php?id=194136