КАФЕДРА ОРГАНIЧНОЇ ХIМIЇ

НАЦIОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

Кафедра затверджена як опорна у викладанні органічної хімії у фармацевтичних вузах і факультетах (згідно Наказу МОЗ України №762 від 27.12.2005 «Про внесення змін до наказу МОЗ Україн від 26.02.2003 №86»). Викладання органічної хімії проводиться на спеціальностях:

• Фармація

• Клінічна фармація

• Технологія фармацевтичних препаратів

• Технологія парфумерно - косметичних засобів

Головне завдання – узагальнення та поширення кращого досвіду організації навчально-методичної роботи для покращення теоретичної та практичної підготовки студентів. Прочитано

• Лекцій майстер-класу - 60

• Відкритих лекцій - 19

• Виїзних (Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Протасевича) - 40

• Відкритих занять - 18

Видано
• підручників – 7
• монографій – 4
• навчальних посібників – 14
• навчально-довідкових видань – 9

Проведено
• науково-методичних семінарів однопрофільних кафедр - 7
Розроблено
• тестових завдань – понад 2000
Стажування
• викладачів однопрофільних кафедр – 46
Створено
• типові програми з дисципліни (згідно вимог КМС) – 4

 

Наради, науково-методичні семінари і конференції з представниками однопрофільних кафедр

 

20 – 21 квітня 2004 р.

“Самостійна робота студентів ВНЗ: досвід, проблеми та перспективи”

6 квітня 2005 р.

“Болонський процес і фармацевтична освіта”

17 березня 2006 р.

“Питання викладання органічної хімії у зв’язку з переходом на кредитно-модульну систему навчання”

5 - 30 червня 2007 р.

Інтернет-конференція “Узагальнення досвіду викладання органічної хімії у системі підготовки спеціалістів фармації за умов переходу на кредитно-модульну систему навчання”

жовтень-лютий 2007-2008 рр.

Інтернет-конфернеція (І етап) та фахова експертиза (ІІ етап) “Тестовий контроль знань студентів в умовах переходу на кредитно модульну систему навчання”

26 лютого 2009 р.

Науково-методичний семінар “Узагальнення досвіду викладання органічної хімії в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу”

 

seminar2006Учасники семінару з питань викладання органічної хімії (2006 р.)

 

Створення, редагування та фахова експертиза тестових питань до Ліцензійного іспиту «Крок-1. Фармація».

 

krok1Автори тестових завдань для Ліцензійного іспиту «Крок-1»: І.Л.Старчикова, Т.О.Колеснікова, Л.А.Шемчук, Л.М.Шемчук

 

Прорецензовано, відредаговано та підготовлено біля 600 тестів українською, російською, англійською мовами (за участі викладачів кафедри, експерт фахової експертизи доц. Билов І.Є.).

 

bilovдоцент І.Є.Билов — експерт Центра тестування МОЗ України