КАФЕДРА ОРГАНIЧНОЇ ХIМIЇ

НАЦIОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

lekcii

 

book1

 

 

01.класифікація та номенклатура орг. сполук
02.хімічний зв'язок
03.взаємний вплив атомів в органічних сполуках
04.ізомерія органічних сполук
05.кислотність і основність
06.основи теорії реакцій органічних сполук
07.алкани
08.алкeни
09.алкадієни
10.алкіни
11.циклоалкани
12.ароматичні вуглеводні. одноядерні арени
13.багатоядерні арени з конденсованими циклами
14.багатоядерні арени з ізольованими циклами
15.галогенопохідні вуглеводнів
16.нітросполуки
17.аміни
18.діазо та азосполуки
19.гідроксильні похідні вуглеводнів
20.феноли
21.альдегіди та кетони. аліфатичні альдегіди та кетони
22.ароматичні альдегіди та кетони
23.монокарбонові кислоти
24.дикарбонові кислоти
25.функціональні похідні карбонових кислот
26.гетерофункціональні карбонові кислоти
27.похідні карбонатної кислоти
28.3 та 4-членні гетероцикли
29.5 членні гетероцикли з одним гетероатомом
29.5 членні гетероцикли з одним гетероатомом
30.5 членні гетероцикли з двома гетероатомами
31.шестичленні гетероциклічні сполуки з одним гетероатомом
32.конденсовані шестичленні гетероциклічні сполуки з одним гетероатомом
33.шестичленні гетероциклічні сполуки з двома гетероатомами
34.конденсовані системи гетероциклів
35.вуглеводи. моносахариди
36.дисахариди. полісахариди
37. ізопреноїди. терпени
38.фізико хімічні методи дослідження