КАФЕДРА ОРГАНIЧНОЇ ХIМIЇ

НАЦIОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

1. Фармація (денна і заочна форма навчання)

2. Технологія фармацевтичних препаратів (денна і заочна форма навчання)

3. Технологія парфумерно-косметичних засобів (денна і заочна форма навчання)

4. Клінічна фармація (денна і заочна форма навчання)

5. Біотехнологія (денна і заочна форма навчання)

6. Лабораторна діагностика

 

n