КАФЕДРА ОРГАНIЧНОЇ ХIМIЇ

НАЦIОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

 

Дослідження під керівництвом академіка Національної академії наук України, доктора фармацевтичних наук, доктора хімічних наук, професора Черних В.П.

Цілеспрямований синтез нових БАР серед похідних дикарбонових кислот і створення на їх основі різних гетероциклічних сполук з прихованими фармакофорами дикарбонільної природи; дослідження шляхів циклізації поліфункціональних реагентів та синтез ансамблів гетероциклів на основі оригінальних за своїм механізмом реакцій; дослідження багатокомпонентних та доміно-реакцій; розробка та оптимізація методів синтезу нових лікарських субстанцій; застосування фізико-хімічного підходу та методів математичного прогнозування при встановленні закономірностей зв’язку між структурою біологічно активної речовини та її дією; розробка екологічно чистих технологій отримання лікарських субстанцій; залучення комбінаторних методів синтезу; комп'ютерні методи профілювання біологічної дії синтетичних речовин; використання мікрохвильового опромінення для активації хімічних процесів; використання нанотрубок для забезпечення адресної доставки діючої речовини.

В науковій лабораторії №1 кафедри (вул. Валентинівська, 4) Д.В.Левашов, В.П.Черних, С.В.Власов, Л.А.Шемчук, Ю.О.Шенгоф, О.С.Криськів (2010 р.).